CULT 451 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür
Bu ders, müze - modernite ilişkisini ve müzenin tarih, kültür ve ulus söylemlerinin oluşmasındaki rolünü inceler ve belli nesnelerin tarihi hatırlamada ve kültürü yorumlamadaki rolüne değinir. Okumalar ve müze ziyaretleri ışığında müzenin kültürel mirası nasıl temsil ettiği ve toplumsal hafızanın yapılanmasına katkısı tartışılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level CULT 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level CULT 291 Minimum Grade of D
Corequisite : -