CULT 449 Montesquieu’den Mernissi’ye Harem Edebiyatı
Harem bir yer midir? Bir kurum mudur? Harem kavramı hangi cinsellik ve toplumsal cinsiyet kavramlarıyla ilişkilendirilebilir veya onları enforme edebilir? Bu ders haremin bir dizi sosyo-kültürel ve tarihsel bağlamda somutlanan kültürel biçimlenişine eğilir. Hareme ilişkin bazı tarihsel makaleler ile başlanarak oradan Avrupa metinleri, tabloları, fotoğrafları filmleri ve modasının örneklerine geçilir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -