CULT 432 Modernizm/Postmodernizm
Modernizm ve postmodernizm edebiyattan görsel kültüre kadar birçok alanda 20. yüzyıla damgasını vurmuş eğilimlerdir. Bu ders, her iki düşünce alanını da kuramsal metinler yanında bu alanları oluşturmuş fikirlere dayalı veya bizzat bu fikirlerin oluşumunu etkilemiş çalışmalara da bakarak tartışmayı amaçlar.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level HUM 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level CULT 201 Minimum Grade of D
Corequisite : -