CULT 391 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar
"Türk Kültürü" nedir? Kimi ve neyi kapsar veya dışlar? Bu tanımlamayı kim(ler) yapmıştır/yapmaktadır? Kültür(ler) ve ulusal kimlik arasındaki ilişki nedir? Bu ders, sosyoloji antropoloji, tarih, siyaset ve edebiyat metinlerine dayanarak, Osmanlı'nın son dönemlerinden bugüne Türkiye'deki kültür tartışmalarını ele alır ve "Türk Kültürü"ne atfedilen anlamların zaman içerisinde nasıl değiştiğini (veya değişmediğini) inceler.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -