CULT 324 İnsanlar ve Klonlar
Bu derste insanı tanımlayan ve/veya sorunsallaştıran bazı felsefi ve edebi metinlerle filmleri inceleyerek 'insan sorunu'nu araştıracağız. 'İnsan sorunu'nun tarihin hangi dönemlerinde önem kazandığını ve insanın hangi koşullarda ölüm ilanının verildiğini, yararsız ve önemsiz olarak nitelendiğini, veya yüceltilip kutsandığını görmeye çalışacağız
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -