CULT 322 Gençlik Kültürleri
Bu ders gençlik kültürlerine yaş ve kuşak kavramları çerçevesinden bakmayı amaçlamaktadır. Derste sorulacak sorular arasında, gençlik ve gençlik kültürlerinin tarihsel olarak nasıl tanımlanmış ve kavramlaştırılmış olduğu bulunmaktadır. Bir başka soru da global dünyada gençlik kültürlerinin nasıl çalışılması gerektiğidir. Derste gençlik kültürlerinin (ve kuşak kimliğinin) Türkiye'de nasıl çalışıldığı üzerinde de durulacaktır. Derste öğrencilerin Istanbul'da gençlik kültürü ve/veya kuşak kimliği üzerine alan araştırması yapacakları bir bölüm bulunmaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -