Haberler


Türkiye'de Kültürel Çalışmalara İlişkin Konular

LISTEN
CULT 299 Türkiye'de Kültürel Çalışmalara İlişkin Konular
Bu giriş dersi Türkiye'de Kültürel Çalışmalara ilişkin güncel konuları ele alır. Dersin konusu açıldığında belirtilecektir. Konular, antropoloji, tarih, edebiyat, sosyoloji, ve görsel çalışmalar gibi alanlardan seçilerek belirlenecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -