ANTH 468 Etnografi: Antropolojide Saha Çalışması ve Sahayı Yazmak
Etnografi kavramı, antropolojinin hem temel araştırma metodunu hem de ana yazılı ürününü betimler. Bu derste klasik ve güncel etnografiler derinlemesine incelenecek, araştırma deneyimi ve etnografik metinler üzerine yürütülen kuramsal ve siyasi tartışmalar ele alınacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -