VA 301 Sanat Atölyesi I
Resim, heykel ve sanatsal üretimdeki temel kurallara giriş dersidir. Görsel sanatlarda birçok farklı bakış açısı ve ifade yolunun stüdyo çalışmalarıyla pratiğe geçirilmesini amaçlar.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 7
Prerequisite : Undergraduate level VA 201 Minimum Grade of D AND Undergraduate level VA 203 Minimum Grade of D
Corequisite : -