HUM 201 Edebiyatın Büyük Eserleri
Bu ders edebiyat dünyasında iz bırakmış büyük eserleri genel bir kronolojik ve tematik çerçeve içinde ele alarak farklı edebi gelenekler, akımlar ve yenilikler üzerinde durmaktadır. Her derste belli bir dönemi yansıtan bir ya da iki eser üretildiği tarihsel, düşünsel ve estetik bağlam içinde incelenmektedir. Antik dönemlerden Modernizme uzanan bir yelpazede çeşitli yazarların eserleri mercek altına alınmaktadır. Söz konusu eserlerin özgün birer sanatsal ifade biçimi olarak okunmasına yönelik tartışmalara yer verilmektedir. Bu ders, farklı kültürlerin ve dönemlerin edebi yapıtları hakkında genel bilgi sunmayı, edebiyatın farklı türlerine aşinalık sağlamayı ve öğrencilerin ilk bakışta görünenin altında yatan anlamları arayarak edebi analizler yapmalarını teşvik etmeyi, eleştirel düşünce becerilerini geliştirmeyi, okuma deneyimlerini ve evrensel insanlık durumu hakkındaki farkındalıklarını genişletmeyi, büyük eserlerin tarihsel ve toplumsal bağlam çerçevesinde insanlık değerlerini nasıl yansıtır hale geldiğini kavramalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 5
Prerequisite : -
Corequisite : HUM 201D