GEN 341 Toplumsal Cinsiyet Mitleri
Kadınlık ve erkeklik hakkındaki fikirlerimizi nereden ediniriz? Bu fikirler tarihsel olarak ve farklı toplumlar arasında ne tür değişiklikler gösterirler? Bu dersin amacı, bu ve buna benzer sorular aracılığıyla Türkiye'de ve dünyanın başka yerlerinde toplumsal cinsiyet ve cinselliğin siyasi, iktisadi, bilimsel ve kültürel pratik ve söylemlerle ilişkisini incelemektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : GEN 341D