ECON 204 Mikroekonomi
Tüketici teorisi ve talep; üretim, maliyetler ve arz; piyasa yapılarının analizi; refah ve piyasa aksaklıkları; eksik bilgi ve piyasa ekonomisinde devletin rolü.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : ECON 204R