Haberler


Öğrenim Çıktıları

LISTEN

 

Psikoloji Lisans Programının Amacı

Sabancı Üniversitesi Psikoloji Programı gelişerek büyüyen bir akademik topluluktur. Psikoloji Anadal Programı yaklaşık iki yıl boyunca süren hazırlık ve program geliştirme çalışmalarının ardından 2014-2015 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Psikoloji programı öğrencileri, insan davranışlarını şekillendiren psikolojik, biyolojik, toplumsal ve kültürel etkenleri keşfederek lisans derecesine hak kazanıyorlar. Sabancı Üniversitesi’nde Psikoloji okuyan öğrenciler Psikoloji ve ilişkili disiplinler hakkında temel bilgi ve beceriler kazanmanın yanısıra bu bilgi birikimine katkıda bulunabilecekleri araştırma becerilerini de birinci elden edinme fırsatı buluyorlar.

 

Psikoloji Lisans Programı Çıktıları

 

Tüm Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

  1.    Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunları, toplumsal haklar ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
  2.    Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek.
  3.    Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak.
  4.    Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek.
  5.    Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.

 

Sosyal Bilimler Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

  6.    Kuramlar, kavramlar ve saha araştırma yöntemlerine dair kapsamlı bilgi edinerek bunları araştırma tasarımı ve veri analizinde kullanmak.
  7.    Ekonomik, sosyal ve siyasi ortamın küresel, ulusal ve bölgesel çaptaki etkilerini değerlendirmek.
  8.    Birincil ve ikincil yazılı ve görsel bilgi kaynaklarına ulaşmayı bilmek; disipliner ve disiplinlerarası analizler yaparken kavramları ve verileri çeşitli kaynaklardan yorumlayabilmek.

 

Psikoloji Lisans Programına Özel Çıktılar:

  9.    İnsan zihni ve davranışının işleyişi ile ilgili disiplinlerarası bir anlayış geliştirip bu anlayışı psikolojik kuram, araştırma ve uygulamanın gereksinimleri ve ilerlemesi için kullanmak.
10.    Psikolojik olguların ve sorunların yapıcı analizini, hem bireysel ve toplumsal, hem de bunların etkilişimi düzeyinde  sunmak. Bu analiz ve görüşlerini gerek sözel olarak, gerek rapor, makale veya görsel malzeme kullanarak, bilimsel normlara uygun, açık ve yeterli bir şekilde ifade edebilme yetkinliğine sahip olmak.
11.    Psikolojik bilginin üretilmesinde ve tüketilmesine araştırma tasarımı, teknikleri ve istatistiksel değerlendirmeler açısından katkıda bulunmak ve bunları gelişmiş sözlü ve yazılı donanımlarla ifade etme becerisi kazanmak.