Diller


Emre Erol

Dinle
E-Posta : erolemresabanciuniv.edu
Telefon : 0216-483-9264
Ünvanı : Öğretim Üyesi
Eğitim : Leiden Üniversitesi - Doktora, Eylül 2014
Sabancı Üniversitesi - Master, Eylül 2009
Sabancı Üniversitesi - Lisans, Eylül 2007
Çalıştığı Kuruluşlar : Sabancı Üniversitesi 2016 - Güncel
Leiden Üniversitesi 2009 - 2016
Sabancı Üniversitesi 2007 - 2009
Araştırma Alanları : Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti ekonomik ve sosyal tarihi, Avrupa-Osmanlı (Türkiye) etkileşimi ve diplomatik ilişkiler, Jön Türklerin (İttihatçılar ve Kemalistler) kişisel tarihleri ve ego-dökümanları, Osmanlı İmparatorluğu'nda göçler tarihi (tarihsel olarak son dönem, coğrafi olarak Balkanlar ve Batı Anadolu özelinde), Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyalizmler ve milliyetçilikler tarihi, Doğu Akdeniz liman şehirleri ve kasabaları tarihi, Türkiye'de demokratikleşme tartışmaları, karşılaştırmalı tarih çalışmaları (Yunanistan ve Türkiye özelinde), teknolojiler tarihi (bilgisayar oyunları özelinde), beşeri bilimlerde method ve teori tartışmaları.
Ödüller :
  • Sabancı University 2016– 2017 Academic Year Teaching Awards
    Category: First Year University Courses Award 2 (Auditorium Courses)
    Rank: First - Sabancı University  2017
Üyelikler : Middle East Studies Association (MESA) / USA The Society for Turkic, Ottoman and Turkish Studies (GTOT) / Germany
Yayınlar :
SU Öncesi Yayınları:

Book 

The Ottoman Crisis in Western Anatolia: Turkey’s Belle Époque and the Transition to a Modern Nation State,  (London & New York: I.B. Tauris, 2016).

Book Chapter

“‘Macedonian Question’ in Western Anatolia: The Ousting of the Ottoman Greeks before the World War I” in World War I and the End of the Ottoman World: From the Balkan Wars to the Armenian Genocide (London & New York: I.B. Tauris, 2015).

“Balkan Savaşları: Mülteciler, Muhacirler ve Şiddet” (Balkan Wars: Exiles, Refugees and Violence) in 1915: Siyaset, Tehcir, Soykırım (1915: Politics, Force Migration, Genocide), (Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2015).

Article in Journal 

“Makedonya Sorunu’nun Batı Anadolu’ya Sıçrayışı ve 1914 Rum Tehciri,” (The Spread of the Macedonian Question over Western Anatolia and the Ousting of the Ottoman Greek in 1914) Toplumsal Tarih 252(2014): 58-65.

“Eski Foça’nın  ‘Kara Haziran’ı,” (Eski Foça’s ‘Dark June’) Toplumsal Tarih 248(2014): 86-90.

“Organized Chaos as Diplomatic Ruse and Demographic Weapon: The Expulsion of the Ottoman Greeks (Rum) from Foça, 1914,” TSEG (The Low Countries Journal of Social and Economic History) 4 (2013), 66-96. 

“An Ottoman Town in Turmoil: a multidimensional analysis of the events in Eski Foça (Παλαιά Φώκαια) on the period of Summer 1914,” Cahiers Balkaniques 40 (2011): 199-226.

Translatıon 

Erik Jan Zürcher, “İttihatçıların Makedonya kökenlerinin 1914 sonrası politikaları açısından önemi: Makedonyalılar Anadolu'da” (Macedonians in Anatolia: The Importance of the Macedonian Roots of the Unionists for their Policies in Anatolia after 1914) Toplumsal Tarih 276 (2016): 30-41.