Diller


Ersin Mahmut Kalaycıoğlu

LISTEN
E-Posta : kalayciesabanciuniv.edu
Telefon : 0216-483-9345
Kişisel Web :
Ünvanı : Öğretim Üyesi
Eğitim : Lisans: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1969 - 1973

Yüksek Lisans: The University of Iowa Department of Political Science 1975

Doktora: The University of Iowa Department of Political Science 1977
Çalıştığı Kuruluşlar : Doktor Asistan: Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Siyaset İlmi Kürsüsü 1977 - 1982

Yardımcı Doçent: Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Siyaset İlmi, Kürsüsü 1982 ve Istanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, 1982

Doçent: Istanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, 1982 - 1984 (yardımcı doçent kadrosunda)

Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 1984 - 1989

Profesör: Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 1989 - 1991

Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 1991 - 2002

Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2002 - 2004

Işık Üniversitesi, Rektör 2004 - 2007

Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2007 -
Araştırma Alanları : Dr. Kalaycıoğlu gerek tek başına, gerek meslekdaşlarıyla birlikte çeşitli araştırmalarda çalıştı . "Political Conditions of Rural Economic Development Project," konulu bir araştırmayı Prof. Dr. İlter Turan';la birlikte ve the University of Iowa';nın desteği ile 1978-1980 yılları arasında Türkiye';nin altı bölgesinden seçilmiş 12 köyünde yürüttü. Türkiye Büyük Millet Meclisi';nin kurumsallaşması konusundaki araştırmasını 1984 ve 1988 yıllarında tasarladı ve 17. ve 18. Dönem Meclis';lerinde, Boğaziçi Üniversitesi';nin mali desteğiyle yürüttü. 1986 yılında Prof. Dr. Yılmaz Esmer ve Hamit Fişek';le birlikte TÜSİAD';ın mali destek sağladığı ";Türkiye';de Hanehalkının Sosyo-Ekonomik Öncelikleri"; araştırmasını hazırladı, yürüttü ve raporunu yazdı. 1990 yılında Prof. Dr. Üstün Ergüder ve Yılmaz Esmer';le birlikte Türkiye';de Değerler araştırmasını yürüttü. Aynı araştırmanın 1996 - 1997 yıllarındaki uygulamasına Yılmaz Esmer'le birlikte katıldı.

2002 yılında Ali Çarkoğlu ve Üstün Ergüder ile birlikte ";Siyasal Katılma ve Seçmen Davranışı"; araştırmasında yer aldı. 2003 yılında Binnaz Toprak ile birlikte ";İş Yaşamı, Üst Yönetim ve Siyasette Kadın"; araştırmasını yürüttü. 2006 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye';de Sosyo-politik Tercihler, Tutumlar ve Eğilimler konulu bir saha araştırmasını Sabancı Universitesi öğretim üyelerinden Ali Çarkoğlu ile birlikte yürüttü. 2007 yılı Mayıs - Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında seçmen davranışı araştırmasını Ali Çarkoğlu ile birlikte yürüttü.

Ali Çarkoğlu ile birlikte International Social Survey Program (ISSP)’ın Türkiye araştırmalarını yürütmekte olup, 2008 – 2010 yılında Dindarlık saha araştırması, 2010’da da Toplumsal Eşitsizlik ve Çevre konulu saha araştırmalarını tamamladı. Her üç saha araştırmasının sonuçlarını da Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin katkılarıyla Ali Çarkoğlu ile birlikte yayınladı. 2011 yılında Ali Çarkoğlu’nun yürüttüğü genel seçim araştırmasına katıldı ve yine ISSP’nin 2011 yılı saha taraması olan Sağlık, 2012 Aile ve 2013 Milliyetçilik konulu saha araştırmalarını da Ali Çarkoğlu ile birlikte yürüttü. Dr. Kalaycıoğlu halen ISSP’nin 2014 alan taraması olan “Vatandaşlık” konulu çalışmayı da Ali Çarkoğlu ile birlikte yönetmektedir.
Üyelikler : Bilim Akademisi, Siyasi İlimler Türk Derneği (SITD), Türk Sosyal Bilimler Derneği, Istanbul Politikalar Merkezi (IPM), International Studies Association (ISA), International Political Science Association (IPSA)
Yayınlar :
Article
Kalaycıoğlu, Ersin (2018) "Two elections and a political regime in crisis: Turkish politics at the crossroads", Southeast European and Black Sea Studies, Vol.18, No.1, 21-51 (SSCI)
Kalaycıoğlu, Ersin (2016) "The conundrum of coalition politics in Turkey", Turkish Studies, Vol.17, No.1, 31-38 (SSCI)
Kalaycıoğlu, Ersin (2015) "Turkish popular presidential elections: deepening legitimacy issues and looming regime change", South European Society and Politics, Vol.20, No.2, 157-179 (SSCI)
Kalaycıoğlu, Ersin (2014) "Local elections and the Turkish voter: looking for the determinants of party choice", South European Society and Politics, Vol.19, No.4, 583-600 (SSCI)
Kalaycıoğlu, Ersin (2013) "Turkish party system: leaders, vote and institutionalization", Southeast European and Black Sea Studies, Vol.13, No.4, 483-502 (SSCI)
Kalaycıoğlu, Ersin (2013) "Türkiye'nin yeni siyasal rejim arayışı", Yeni Türkiye: Başkanlık Sistemi Özel Sayısı, Vol.51, 214-222 (NA)
Kalaycıoğlu, Ersin (2012) "Kulturkampf in Turkey: the constitutional referendum of 12 September 2010", South European Society and Politics (Sp. Iss. SI), Vol.17, No.1, 1-22 (SSCI)
Kalaycıoğlu, Ersin (2011) "The Turkish - EU odyssey and political regime change in Turkey", South European Society and Politics (Sp. Iss. SI), Vol.16, No.2, 265-278 (SSCI)
Kalaycıoğlu, Ersin (2010) "Justice and development party at the Helm: resurgence of Islam or restitution of the right-of-center predominant party?", Turkish Studies, Vol.11, No.1, 29-44 (SSCI)
Kalaycıoğlu, Ersin (2009) "Public choice and foreign affairs: democracy and international relations in Turkey", New Perspectives on Turkey (Sp. Iss. SI), No.40 , 57-81 (SSCI)
Kalaycıoğlu, Ersin (2008) "Attitudinal orientation to party organizations in Turkey in the 2000s", Turkish Studies, Vol.9, No.2, 297-316 (SSCI)
Kalaycıoğlu, Ersin (2007) "Religiosity and protest behaviour: the case of Turkey in comparative perspective", Journal of Southern Europe and the Balkans,, Vol.9, No.3, 275-291 (NA)
Kalaycıoğlu, Ersin (2002) "The Motherland party: the challenge of institutionalization in a charismatic leader party", Turkish Studies, Vol.3, No.1, 40-61 (NA)
Book
Türk siyasal hayatı: Türkiye'de politik değişim ve modernleşme, Kalaycıoğlu, Ersin and Sarıbay, Ali Yaşar (eds.), Ankara: Sentez Yayınları 2014
Karşılaştırmalı siyasal sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, September 2012
Karşılaştırmalı siyasal sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, September 2011
Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin, The rising tide of conservatism in Turkey, New York: Palgrave-Macmillan, May 2009
Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin, Turkish democracy today: elections, protest and stability in an islamic society, London: I.B. Tauris, February 2007
Kalaycıoğlu, Ersin, Turkish dynamics: bridge across troubled lands, New York, USA: Palgrave Macmillan 2005
Kalaycıoğlu, Ersin, İyi yönetişim ve yerel yönetimler, İstanbul: WALD Akademisi, March 2003
Book Section / Chapter
Kalaycıoğlu, Ersin, "Turkish democratization falters again", Regierungssysteme im Lichte von "Checks and Balances", Scherzberg, Arno and Can, Osman and Doğan, İlyas (eds.), Berlin: Lit, March 2017, 9-46
Kalaycıoğlu, Ersin, "Türkiye'de siyasal katılma ve siyasal kültür", Türkiye'de Siyasal Yaşam: Dün, Bugün, Yarın, Kabasakal, Mehmet (ed.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, October 2016, 183-215
Kalaycıoğlu, Ersin, "Alaturka başkanlık rejimi ve Türkiye'nin otoriterlikle imtihanı", Kritik Kavşak: Parlamenter Sistem – Başkanlık Sistemi, Akaş, Cem (ed.), Istanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, June 2015, 153-163
Kalaycıoğlu, Ersin, "Neo-Hamidiyenlik çapulculuğa karşı: Gezi Parkı'nın gösterdikleri", Suriçi'nde Bir Yaşam: Toktamış Ateş’e Armağan, Aral, Fahri (ed.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, July 2014, 407-416
Kalaycıoğlu, Ersin, "EU fervor in Turkey: foreign policy as a domestic political apparatus", The Great Catalyst: European Union Project and Lessons from Greece and Turkey, Temel, Bülent (ed.), New York: Lexington Books, February 2014, 155-172
Kalaycıoğlu, Ersin, "Türkiye'de halkoylamaları: katılma mı, yürütme vesayeti mi?", Demokrasi ve Siyasal Katılım: 23-24 Haziran 2012, Boztekin, Nihal (ed.), İstanbul: Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilcilği, August 2013, 68-74
Kalaycıoğlu, Ersin, "Çevre ve Türk seçmeni: algılar, sorunlar ve tepkiler", Çevre Yönetişimi, Göymen, Korel (ed.), İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, July 2013, 120-153
Kalaycıoğlu, Ersin, "The Turkish-EU odyssey and political regime change in Turkey", Turkey and the EU: Accession and Reform, Avcı, Gamze and Çarkoğlu, Ali (eds.), London: Routledge 2013, 57-70
Kalaycıoğlu, Ersin, "Turkey", The Oxford Companion to Comparative Politics, Krieger, Joel (ed.), New York, NY, USA: The Oxford University Press 2013, 448-452
Kalaycıoğlu, Ersin, "Political culture", The Routledge Handbook of Modern Turkey, Heper, Metin and Sayarı, Sabri (eds.), New York: Routledge, July 2012, 171-181
Kalaycıoğlu, Ersin, "Karşılaştırmalı siyaset: giriş", Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları 2012, 2-37
Kalaycıoğlu, Ersin, "Çoğunlukçu kurumsallaşmış parlamenter rejim: Birleşik Krallık (Britanya)", Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları 2012, 38-64
Kalaycıoğlu, Ersin, "Meandering Turkey and the European Union relations: fatigue or doom", Turkey and the European Union: Different Dimensions, Müller, Peter-Christian and Haluk, Kabaalioğlu (eds.), Baden, Germany: Nomos 2012, 67-85
Kalaycıoğlu, Ersin, "Karşılaştırmalı siyaset", Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları, September 2011, 2-31
Kalaycıoğlu, Ersin, "Çağdaş dünyada siyasal sistemler", Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları, September 2011, 32-55
Kalaycıoğlu, Ersin, "Çoğunlukçu kurumsallaşmış parlamenter rejim: Birleşik Krallık (Britanya)", Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları, September 2011, 56-83
Kalaycıoğlu, Ersin, "Democracy, Islam, and secularism in Turkey", The Struggle Over Democracy in the Middle East: Regional Politics and External Policies, Brown, Nathan J. and Shahin, Emad El-Din (eds.), London: Routledge, October 2010, 153-186
Kalaycıoğlu, Ersin, "The Turkish grand national assembly: new challenges and old problems", Turkey's Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century, Kerslake, Celia and Öktem, Kerem and Robins, Philip (eds.), Hampshire: Palgrave Macmillan, March 2010, 119 -141
Kalaycıoğlu, Ersin, "From parliamentary uni-partyism to fragmented multi-partyism: the odyssey of political regimes in the Turkish Republic", Turkey in the Twentieth Century (La Turquie Au Vingtieme Siecle), Zürcher, Erik Jan (ed.), Berlin: Klaus Schwarz in Kommission, November 2008, 89-116
Kalaycıoğlu, Ersin, "Türkiye'de demokrasi’nin pekişmesi: bir siyasal kültür sorunu (Democratic consolidation in Turkey: a problem of political culture)", Prof. Dr. Ergun Özbudun'a Armağan (Essays in Honor of Ergun Özbudun), Yazıcı, Serap and Gözler, Kemal and Keyman, Fuat and Göztepe, Ece (eds.), Ankara: Yetkin Yayınları, June 2008, 247-277
Kalaycıoğlu, Ersin, "State and civil society in Turkey: democracy, development and protest", Civil Society in the Muslim World: Contemporary Perspectives, Sajoo, Amyn B. (ed.), New York: I.B.Tauris , November 2002, 247-272
Kalaycıoğlu, Ersin, "Elections and governance", Politics, Parties, and Elections in Turkey, Sayarı, Sabri and Esmer, Yılmaz R. (eds.), Boulder, CO: Lynne Rienner, March 2002, 55-71
Kalaycıoğlu, Ersin, "Turkey's choice: the road away from the Europian Union", Turkey: The Road Ahead, Stockholm: Swedish Institute of International Affairs, February 2002
Kalaycıoğlu, Ersin, "Civil society in Turkey: continuity or change?", Turkish Transformation: New Century-New Challenges, Beeley, Brian (ed.), Huntingdon: Eothen, January 2002, 59-78
Papers in Conference Proceedings
Kalaycıoğlu, Ersin, "Justice and development party at the Helm: resurgence of islam or restitution of right of center predominant party?", Annual Conference of the Midwest Political Science Association at the Palmer House, Chicago, Illinois, USA: Midwest Political Science Association, April 2008
Kalaycıoğlu, Ersin, "Party identification, islam and secularism in Turkey", International Studies Association’s Annual Conference, Arizona, USA: International Studies Association, March 2008
Kalaycıoğlu, Ersin, "İstanbul'da iyi yönetişim: bir model tasarımı", Yerel Kalkınmada Belediyelerin Rolü Sempozyumu, İstanbul: Pendik Belediyesi Yayınları, February 2004, 40-49
Kalaycıoğlu, Ersin, "Regional economic cooperation in the black sea area", Ukraine and Regional Cooperation in Security : Looking Ahead, Rome: NATO Collage Publications, October 2003, 97-114
Working Paper / Technical Report
Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin, "Türkiye’de dindarlık: uluslararası bir karşılaştırma (Religiosity in Turkey: an internaional comparison)", November 2009, Sabancı University ID:SU_FASS_2010/0002
Kalaycıoğlu, Ersin, "Party affiliations of Turkish voters today", December 2007
SU Öncesi Yayınları:

Books: Karşılaştırmalı Siyasal Katılma, (Comparative Political Participation), (Istanbul: Istanbul University, Faculty of Political Science Publications, 1983) 430 pages. Çağdaş Siyasal Bilim, (Contemporary Political Science), (Istanbul: Beta Pub., 1984) 446 pages. (A textbook surveying major models, approaches, and findings of political science research of the 1960s, 1970s, and the 1980s). Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, (The Development of Turkish Political Life), (Istanbul: Beta Pub., 1986) 544 pages. (A compilation of major works on Turkish politics edited in collaboration with Ali Yaşar Sarıbay). Türkiye'de Siyaset, (Turkish Politics), (Istanbul: Der Pub., 1995) 560 pages. (A compilation of major works on Turkish politics edited in collaboration with Ali Yaşar Sarıbay). Turkey: Political, Social and Economic Challenges for the 1990s, (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1995). (Co-edited with Çigdem Balim, Cevat Karatas, Gareth Winrow, Feroz Yasamee). Türkiye’de Politik Değişim ve Modernlesme, (Political Change and Modernization in Turkey), (Istanbul: Alfa, 2000), 466 pages. (A compilation of major works on Turkish politics edited in collaboration with Ali Yasar Saribay). Authored Turkish Dynamics: A Bridge across Troubled Lands, (New York, N. Y: Palgrave Macmillan, 2005). Co-edited, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernlesme, (Political Change and Modernization in Turkey), (Istanbul: Alfa/Aktüel, 2007), 564 pages. (A textbook which consists of compilation of major works on Turkish politics co-edited by Ali Yasar Saribay). Co-authored Turkish Democracy Today: Elections, Participation and Stability in an Islamic Society, (London: I. B. Tauris, 2007) (co-authored by Ali Carkoglu), The Rising Tide of Turkish Conservatism, (New York, N.Y: Palgrave Macmillan, 2009) (co-authored by Ali Carkoglu). Co-edited, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (Comparative Political Systems) (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2011) (co-edited by Deniz Kağnıcıoğlu), and co-edited  Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (Comparative Political Systems) (Kısaltılmış Yeni Baskı) (Abridged New Edition) (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2012) (co-edited by Deniz Kağnıcıoğlu).and finally Türk Siyasal Hayatı: Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, (5th ed.) (Bursa: Sentez Yayınları, 2014) (A textbook which consists of a compilation of major works on Turkish politics co-edited by Ali Yasar Saribay).