Diller


VACD Sergi ve Seminer Serisi: Takeaways

LISTENTakeaways Singapur
, LASALLE Güzel Sanatlar Akademisi'nde halen eğitimine devam eden öğrenciler ile yakın zamanda buradan mezun olmuş kişilerin işlerinden oluşan bir derlemedir. Takeaways,  sanatçıları, kişisel ilgilerinden doğan meselelere değinme süreçlerinde mercek altına alır.

LASALLE, diğer uzak ve yakın ülkelerden olduğu kadar Singapur’un geleneksel kültürel çeşitliliğinden sanatçıların oluşturduğu canlılığın etkilerini taşır. LASALLE’de aynı disiplinden öğrenciler, sanatsal dışavurumlarını çağdaş ve tarihi yorumlar çerçevesinde keşfederler. Resimden video enstalasyonuna, bütün işler geniş bir medyada ifade edilir. Sanatçıların kaygıları ve yaklaşımları perspektif ve tarz bakımından farklılık gösterir; fakat aralarındaki amaç birliği bireysel ifade biçimlerini birbirine bağlı tutar.

Singapur'un ulusal tarihi yüzyıllarla değil, onyıllarla tanımlanabilir. Tıpkı sürekli değişimin hissedildiği peyzajı gibi kültüründe de bu değişim barizdir.. Verimlilik, uyumluluk ve karşılıklı otosansür durumu, sanatçı pratikleri ve işleri de dahil olmak üzere, her tür endüstri biçiminin temelini oluşturur. Bu durum Singapur'un tipik bir özelliği olan çok kültürlülüğü yansıtır: bireysel dillerin benimsenmesinden ziyade oldukça belirgin toplumsal yapının akışını hızlıca özümsemeye dayanan bir birliktelik.

Bu ortam Singapur'un dört bir yanına dağılmış olan ve müşterinin çeşitli seçenekler arasından yemeğini paket yapıp götürdüğü restoranlarla karşılaştırılabilir: İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda'ya özgü yemeklerden, Güneydoğu Asya'nın atıştırmalıklarına varana dek oldukça geniş bir yelpazede çok kültürlülükle karşılaşan bireyler, beceriklice paketlenmiş yiyeceklerinin seçiminde güncel eğilimleriyle kişisel alışkanlıklarını yansıtırlar.
Sergi benzer ölçü, taşınabilirlik ve çeşitlilik değerlendirmelerini kullanarak Singapur’un genel görünümünün ve LASALLE Güzel Sanatlar Akademisi öğrenci profilinin yansımasını sunmayı amaçlar. Bu sergi, alıp götürme kültürüyle ilişkili bir takas alanıdır, ve umarız ki unutulmaz bir derleme olur.

Küratörler
Salleh Japar ve Weixin Chong
 
Organizatör
Alex Wong ve Wieslaw Zaremba