Diller


VACD Yüksek Lisans öğrencilerinden Başak Akçakaya'nın Mezuniyet Sergisi

LISTEN

"Geçmiş Bize Hiçbirşey Öğretmeyecek" sergisinde kimlik inşasının sosyal ve kültürel bağlamda “performativite” kavramıyla ilişkisi, toplumsal cinsiyet, milliyetçilik ve sağlık konularında incelenmiştir. “İnanma” mefhumu bu kavramları tanımlarken ve analizini yaparken odak noktası konumundadır. Ürettiğim işlerin çoğunda farkettirmeden sürekli olarak tekrarlanan kanıksanmış nosyonların normalizasyonu ve kişinin kimlik oluşumundaki etkisi sorgulanır.