Diller


Hrant Dink Atölye Çalışmaları

LISTEN

Hrant Dink Atölye Çalışmaları 

Susturulmuş Fakat Direnen: Anadolu ve Çevresinde Dil ve Bellek

27-29 Mayıs, 2010
Cezayir Toplantı Salonu, Galatasaray, İstanbul
Sabancı Üniversitesi (Anadolu Kültür İşbirliğiyle)

Paneller için Türkçe / İngilizce çeviri sunulmaktadır.
Lütfen hrantdink-workshop@sabanciuniv.edu adresine yazarak kaydolunuz.

Daha fazla bilgi için: //myweb.sabanciuniv.edu/hrantdink-workshop/

27 MAYIS PERŞEMBE

17:00-18:30
Açılış Etkinliği: Sanat, Dil ve Hafıza Üzerine Düşünceler
Kolaylaştırıcılar: Osman Kavala (Anadolu Kültür), Banu Karaca (Sabancı
Üniversitesi)
* Silvina Der-Meguerditchian: "Yokluğun Dokusu"
* Helin Anahit (Middlesex University): "Solan Sesler: Anadolu Halkında
Çok-Dilli Kahve Falı Bakma Geleneği Üzerine bir Proje"

19:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ

28 MAYIS CUMA

9:30-10:00 ÇAY - KAHVE

10:00-12:00
I.  Edebiyatta Aidiyet ve Ötekilik
Oturum Başkanı: Jale Parla (Bilgi Üniversitesi)
Tartışmacı: Marc Nichanian (Sabancı Üniversitesi)
* Arlene Avakian (University of Massachusetts Amherst): "Yuva Olarak
Baklava: Diana Abu-Jaber'ın Romanı Crescent ["Hilal"]'de Sürgün ve
Arap Mutfağı"
* Alparslan Nas (Sabancı Üniversitesi): Mıgırdiç Margosyan: "'Minör
Edebiyat' Yolunda Otobiyografi ve Roman Birlikteliği: Türkiye'de
Minör-Oluş'a Doğru"
* Efe Çakmak (Columbia University): "Edebiyat, Suçlu: Edib, Hümanizm,
Sömürgecilik"
* Sema Bulutsuz (Istanbul Üniversitesi): "Leyla Erbil'de Bellek
Yerleri ve Simgeleri"

12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-15:30
II. Siyasi Tercüme Edilebilirlik
Oturum Başkanı: Bülent Bilmez (Bilgi Üniversitesi)]
Tartışmacı: Umut Azak (Okan Üniversitesi)
* Sanem Salgırlı (Marmara Üniversitesi): "Ana Hatlarıyla İç
Sömürgecilik: Türk Ulus-Devletinin Kuruluşunda Tıp Dili"
* Kelda Jamison (University of Chicago): "Kamusal Kürtçe ve Türkiye'de
Meşru Dil Siyaseti"
* Armen Grigoryan (Küreselleşme ve Bölgesel İşbirliği Analitik
Merkezi, Yerevan) "Siyasetin, Entellektüellerin ve Ulus-Oluşturmanın
Dili"
* Phil Gamaghelyan (Imagine Uzlaşmazlık Dönüşümü Merkezi, Boston):
"Ötekiyi Dahil Etmek: Türk-Ermeni Anlaşmazlığında 'Bize Karşı Onlar'
İkiliğini Çözümlemek"

15:30-16:00  ÇAY - KAHVE MOLASI

16:00-18:00
III. Entellektüellerin Rolleri ve Söylemleri
Oturum Başkanı / Tartışmacı: Fikret Adanır (Sabancı Üniversitesi)
* Seyhan Bayraktar (University of Zurich): "Siyaset, Hafıza, Dil:
Türkiye'deki Ermeni Soykırımı Söyleminde Değişimler, Süreklilikler ve
Kırılmalar"
* Ayda Erbal (New York University): "MeaCulpalar, Pazarlıklar,
Müdafaanameler: Türk Entellektüellerinin 'Özür'ünü Yeniden Ele Almak"
* Bilgin Ayata (Johns Hopkins University): "Türkiye'deki Yüzleşme
Söylemleri Üzerine Eleştirel Sorgulamalar"
* Ferhat Kentel (İstanbul Şehir Üniversitesi): "Türkiye'nin Geçmişiyle
Yüzleşmek: İyileşmek ve Hastalanma"

29 MAYIS CUMARTESİ

9:00-10:30
IV. Çok Dillilik
Oturum Başkanı: Erol Köroğlu (Boğaziçi Üniversitesi)
Tartışmacı: Valentina Calzolari (University of Geneva)
* Alice von Bieberstein (University of Cambridge): "Intimate Abject:
Berlin'deki Ermeni Diasporası Bünyesinde Türkçe"
* Nona Shakhnazarian (Kuban Social and Economic Institute): "'Rusya'da
Müslümanız, Türkiye'de Gâvur...' Karadeniz Sınır Bölgesi, Sovyet
Döneminde Ülkeden Sürülmeler, ve Marjinalleşmenin Dili"
* Christine Allison (University of Exeter): "Kırmanca'da Bellek
Çalışmaları: Çağdaş Türkiye ve Sovyet Ermenistan"

10:30-11:00 ÇAY - KAHVE MOLASI

11:00-12:30
V.  Bellek Çalışmaları A
Oturum Başkanı: Haldun Gülalp (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Tartışmacı: Biray Kolluoğlu (Boğaziçi Üniversitesi)
* Yektan Türkyılmaz (Duke University): "Mağdurlar İktidara Gelince:
Van Ermeni Bölgesel Yönetimi, Mayıs-Temmuz 1915"
* Talin Bahçıvanoğlu (Humboldt University at Berlin): "Dersim: Ermeni
Görgü Tanıklarının Perspektifinden Yaşanan Ortam"
* Ramazan Aras (University of Western Ontario): "Dil, Beden ve
Egemenlik: 1980'lerde Amed/Diyarbakır Cezaevinden Tutukluluk, İşkence
ve Direnme Anıları"

12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-16:00
VI.  Bellek Çalışmaları B
Oturum Başkanı/ Tartışmacı: Arzu Öztürkmen  (Boğaziçi Üniversitesi)
* Burcu Yıldız (Istanbul Teknik Üniversitesi): "Müzik Aracılığıyla
Memleket Performansı: Onnik Dinkjian ve Diyarbakır (Dikranargertsi)
Müziği"
* Laurence Ritter (Caucasus Institute, Yerevan): "Türkiye'de Dönme ve
Gizli Ermeniler: Geçmişten Günümüze Suskun Sesler"
* Leyla Neyzi (Sabancı Üniversitesi): "1915'i Anımsamak: Türkiye'de
Türk, Kürt ve Ermenilerin Anlatılarında 'Postmemory' Dilin Kullanimi"
* Louis Fishman (City University of New York): "Geçmişten/Günümüzden
Artakalanlar: Tarihî/ Yaşayan Eser Olarak Yahudiler, Rumlar, ve
Ermeniler"

16:00-16:30 ÇAY - KAHVE MOLASI

16:30-18:00
VII. Kültürel Tercüme Edilebilirlik
Oturum Başkanı: Hülya Adak (Sabancı Üniversitesi)
Tartışmacı: Şenay Özden (Koç Üniversitesi)
* Defne Ayas (Blind Dates Projesi): "Blind Dates: Bir Küratörlük
Sürecinin Zorlukları ve Hazineleri"
* David Kazanjian (University of Pennsylvania): "Geçmiş Hısımlıklar,
Hısımlığın Geleceği"
* Ruken Şengül (The University of Texas at Austin): "Tercümede
Kaybedilen ya da Bulduğumuz: Doğu'da Hısımlık, Cemaat, Devlet
Çatışmaları ve Kirvelik"

PARALEL ETKİNLİKLER

a) 28 Mayıs Cuma, 19:00  Tütün Deposu
Sergi Açılışı: "Açık Açık Konuşmak" (Helin Anahit)

b) 30 Mayıs Pazar, 17:30  Cezayir Toplantı Salonu
Panel: "Açık açık konuşmak: Sen, Ben ve Ötekiler" (Helin Anahit)
Kolaylaştırıcı: Ayşe Öncü (Sabancı Üniversitesi)
* Asuman Suner (İstanbul Teknik Üniversitesi)
* Ayfer Bartu (Boğaziçi Üniversitesi)
* Cengiz Aktar (Bahçeşehir Üniversitesi)
* Ferhat Kentel (İstanbul Şehir Üniversitesi)
* Zafer Yenal (Boğaziçi Üniversitesi)