Diller


Sempozyum: Ciğerim Benim: Biyolojik Sanatın Estetik ve Etiği

LISTEN

Ciğerim Benim: Biyolojik Sanatın Estetik ve Etiği 

Türkçe’de arkadaşlığı, bağı ve yakınlığı ifade eden “ciğerim benim” deyişinin İngilizce’ye sözcüğü sözcüğüne çevirisi My Dear Liver.

My Dear Liver sempozyumu Istanbul’daki Ciğer-i-stanbul restoranında başlayacak. Ciğer-i-stanbul sözünün iki anlamı var. Birincisi, düz ifadeyle, Istanbul’un ciğeri; ikincisi ise şiirsel bir deyiş ve mecazi anlamı: Istanbul’un dostu.

Felsefe ve sanat meseleleri hakkında bağlarını ve fikirlerini paylaşan dostların bir buluşması olaran sempozyumun ilk akşamında Prof. Gunalan Nadarajan ve Dr. Irina Aristarkhova güncel biyosanatın teorisi ve uygulamalarının yanında küratöryel yönlerini de tartışacak. Konuşma biyosanatın estetiğine ve etiğine, kültürel ve sanatsal açıdan geleneksel olan düşünce çerçevelerindeki değişimlere ve tartışmalara odaklanacak.

Sempozyumun ikinci gününde Sabancı Üniversitesi’nin biyoloji laboratuvarında iki ayrı konferans sunumu olacak. Prof. Gunalan Nadarajan’ın konuşmasının başlığı “Of Cat Pianos and Stomach Sculptures: The Art of Biomachinic Interfaces” (Kedi Piyanolar ve Mideden Heykeller: Biomakinik Arayüzlerin Sanatı). Dr. Irina Aristarkhova’nın konuşması ise “Hosting the Transgenic Animal: The Work of Kathy High” (Transjenik Hayvanı Ağırlamak: Kathy High’ın Eserleri).

Program

18:00 – 20:00 12 Mayıs 2010 My Dear Liver: Aesthetics and Ethics of Bio-Art - Sohbet

12 Mayıs 2010 günü saat 18:00 – 20:00 arası Ciğer-i-stanbul’da gayriresmi bir toplantı yapılacak, Prof. Gunalan Nadarajan, Dr. Irina Aristarkhova ve Prof. Lanfranco Aceti ile sohbet edilecektir. Etkinlik ücretsiz ancak yer kısıtlamasından dolayı önceden kayıt yaptırılması gerekmektedir. Yer ayırtmak için lütfen ebrusurek@sabanciuniv.edu adresinden Ebru Sürek’e email gönderiniz.

18:00 – 18:45 13 Mayıs 2010 Of Cat Pianos and Stomach Sculptures: The Art of Biomachinic Interfaces – Sunum

Prof. Nadarajan’ın sunumu biyomakinik arayüzlerin sanatsal keşfine kısa bir tarihsel ve kavramsal bakış sunmayı amaçlıyor. Tartışma, biyomakinik arayüzlerin biyolojik bir varlık ile bir makinenin arasındaki farkı karmaşıklaştırdığı sürece kültürel ve etik kaygılara sebep olduğunu ileri sürmekte. 

18:45 – 19:30 13 Mayıs 2010, Hosting the Transgenic Animal: The Work of Kathy High – Sunum

Dr. Irina Aristarkhova’nın konuşması özellikle transjenik hayvanları kullanan sanatçılara odaklanarak bio-sanatın kısa bir incelemesini sunacak. Hayvansallık sorusu misafirperverlikle ilgili gittikçe artan felsefi eserlerlin (özellikle Derrida’nınkilerin) yanısıra Jainizm’deki ahimsa (şiddetsizlik) felsefesi ve pratiğiyle ilişkilendirilerek tartışılacak. Aristarkhova Kathy High’ın sanat projesi 'Embracing Animals'ı bir vaka projesi olarak inceleyerek hayvanları sanatta etik ve estetik olarak ağırlamanın ne demek olduğunu keşfedecek.

 

Mekanlar

18:00 – 20:00 12 Mayıs 2010, Ciğer-i-stanbul, Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak No: 26 Taksim

18:00 – 19:30 13 Mayıs 2010, Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi BioLab 2053

Katılımcı Biyografileri

Gunalan Nadarajan, Singapurlu sanat teorisyeni, küratör ve MICA’da (Maryland Institute College of Arts) Araştırma Birimi Başkan Vekili. MICA’daki görevinden önce Gunalan, College of Arts and Architecture, Penn State University’de sanat profesörü ve Araştırma ve Lisansüstü  Çalışmalar Dekanı idi. Yayınları arasında Ambulations (2000), Construction Site (editör; 2004) and Contemporary Art in Singapore (ortak kitap; 2007), Place Studies in Art, Media, Science and Technology: Historical Investigations on the Sites and Migration of Knowledge (ortak editörlük; 2009) and Handbook of Visual Culture (ortak editörlük; 2010) ve birçok katalog yazısı ile akademik makaleler bulunmaktadır. Yayınları Mandarin, Endonezya, Kore, Japon, Fransız, Alman, Italyan, Romen, Sırp, Rus, Leh, Portekiz ve İspanyol dillerine çevrilmiştir. Gunalan’ın küratörlüğünü yaptığı yirmi uluslararası sergiden bazıları Ambulations (Singapur), 180KG (Jogjakarta), Negotiating Spaces (Auckland) media_city 2002 (Seul) ve DenseLocal (Mexico City)’dır. Documenta XI (Kassel, Almanya) ve Singapur Bienali’ne (2006) katılımcı küratör olarak katılmış, ISEA2004 (Helsinki / Talinn), transmediale 05 (Berlin), ISEA2006 (San Jose) and FutureEverything Festivali (Manchester) gibi birçok sergide juri üyeliği yapmıştır. Japonya’da bir medya sanatı sergisi olan Ogaki Bienali’nde 2006’da sanat yönetmeni yardımcılığı, Singapur’da ISEA2008’in (Uluslararası Elektronik Sanatlar Topluluğu) sanat yönetmenliğini yapmıştır. Gunalan’ın mevcut araştırma alanları güncel resim, sanat ve biyoloji, insan – makine arayüzleri, robotik sanatlar ve oyuncaklar.

Irina Aristarkhova yeni medya estetiği, siberkültür ve feminist teori alanlarında yazmakta ve dersler vermektedir. Şu anda, Amerika’da Pennsylvania State University’de kadın çalışmaları ve görsel sanatlar alanında yardımcı doçentlik yapmaktadır. Aristarkhova daha önce National University of Singapore Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde İletişim ve Yeni Medya Programı’nda görev almış, burada sibersanatlar multimedya veritabanı, sanatçı ikameti programları ve bir de sibersanatlar kütüphanesini kapsayan Sibersanatlar Araştırma İnisiyatifi’ni kurmuştur. Aristarkhova aynı zamanda katkıda bulunduğu Woman Does Not Exist: Contemporary Studies in Sexual Difference adlı kitabın ve Rusça’da ilk Luce Irigaray kitabı olan The Ethics of Sexual Difference’ın editörlüğünü yapmıştır. Yüksek Lisans derecesini Birleşik Krallık’ taki University of Warwick’ten, doktorasını Russian Academy of Sciences’tan almıştır.

Lanfranco Aceti akademisyen, sanatçı ve küratör. Londra’da Goldsmiths College Bilgisayar Bölümü’nde konuk profesör olan Aceti aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Güncel Sanat ve Dijital Kültür dersleri veriyor. Leonardo Electronic Almanac’ın (the MIT Press, Leonardo journal ve ISAST) baş editörü olan Aceti’nin eserleri Leonardo, Routledge ve Art Inquiry’de basılmıştır, interdisipliner araştırması dijital sanatlar, görsel kültür ve yeni medya teknolojilerinin kesişme noktasında yer almaktadır. Aceti aynı zamanda ISEA 2011 Istanbul’un sanat yönetmeni ve konferans başkanı.

 

My Dear Liver: Aesthetics and Ethics of Bio-Art Organizasyon Takımı

Etkinlik Organizatörü: Ebru Sürek
Mekan Sorumlusu: Can Şen
Organizasyon Asistanları: Sevgi Aka, Gökçe Elif Baykal
Grafik Tasarımı: Deniz Cem Önduygu
Fotoğraf: Gökçe Elif Baykal
Video: Barbaros Gökdemir