Diller


VACD Sergi: New Elementarism- Özdemir Altan SSBF Sanat Galerisi'nde

LISTEN

Sanat birbirinden farklı, kavram, köken, yapı ve mantıkların bir araya gelmesiyle oluşur.
Bu gerçeği uç noktada bir uygulamayla kanıtlamak için birbirine tamamen yabancıları
biraraya getirmeliydim. Fakat şu bir gerçekti ki birbirine en yabancı olanlar
rastlantısal olarak biraraya gelenlerdir.

Birçok uyguyamadan sonra en denetimsiz ve tamamı rastlantı olabilmesi için konu olarak
haritaları ele aldım. Önce ben konunun etrafını boyuyorum sonra ilçeleri kontrplaktan
kestirip çocuk, amatör, profesyonellere dağıtıyorum ve kendilerine "ne isterseniz
yapınız" diyorum. Sonuçta tekrar geri aldıklarımı arkalarındaki numaraya göre yerlerine
monte ediyorum. Ve asla hiç bir müdahalede bulunmuyorum.

Sonuçta tarih boyunca sanatçılar tılsımlı rastlantıyı bilinçli olarak arıyor ve
buluyorlardı. Ben ise rastlantıyı serbest bıraktım.

Özdemir Altan

Koordinatör : Yağmur Altan
Asistanlar : Nihan Somay
             Sedef Aydoğan

Küratör: Wieslaw Zaremba