Diller


VACD Seminar: Milenko Prvackı (Lasalle Coll.of Art & Design)

LISTEN

Bir eseri yaratırken süreç eserin kendisi kadar önemlidir. Neyseki bu yaratıcı süreç için tek bir yol ve yöntem yoktur. Milenko kendi yöntemini detaylarıyla açıklıyor ve bu yöntem çoğunlukla kendi kişiliğinin pragmatik yönüne dayanıyor. Hazırlık süreci (analiz, araştırma, fikirlerin toplanması), kavramsallaştırma (fikrin mantıksal çerçevesi), eleştirel değerlendirme (eleme, azalma) ve tüm bu elemanların bir araya getirilmesi pragmatik, mantıksal bir yaklaşım gerektirir. Bu yaklaşım entellektüel ve düşünsel bir eylemdir ve bilgi, tecrübe ve tarihe dayanır.

Milenko çalışmalarını ve tecrübelerini sadece bir sanatçı olarak değil aynı zamanda Singapur Lasalle Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi dekanı olarak da sunacaktır.

Event:
11th Jan (Monday) 11:30-13:00 / FASS 1014 studio

12th Jan (Tuesday) 14:00-16:00 / Cinema Hall
Final Video Project screening.
(Open for Public) 

Click for more details