Diller


Nie! No! Nein! Non!

LISTEN

NIE! / NO! / NEIN! / NON! serisi benim için eşit derece önemli başka
bir ideolojik bağlam içeriyor. Seri, yüzlerine benim yüzümün
iliştirildiği sex-shop'lardan alınmış şişme bebeklerin beş geniş
format siyah beyaz fotorğraflarından oluşuyor. Bu proje şimdiye kadar
ürettiklerim arasında en zor ve beni zihnen en çok zorlayan
projelerden biri oldu. Bunun sebebi, kişinin kendi yüzünü kesin
surette sapkınlık, ahlaksızlık ve kadının nesne gibi kullanıldığı
araçsal bir cinsellik biçimi ile bağdaştırılan bir objeye iliştirmesi
idi. Hızla gelişen pornografik-seks endüstrisinin bir ürünü olan şişme
bebek, en çok nesneleştirilen erotik öznenin kadın olduğunun bir
kanıtı. Sex endüstrisi yaklaşık 30 milyar dolar değerinde ve dişi
beden siluetlerinin satışı da giderek artmakta. Her bir detayı
arıtılmış ve geliştirilmiş olan bu bebekler gitgide daha fazla kişiler
arası ilişkilerden kaynaklanan sorunlara yol açmadan cinsel haz
sağlamaya programlanmış gerçek kadınlara benzemekte. Bu projenin
fikrinde önemli olan şey toplumsal bir iki yüzlülüğü resmetmek: bir
erkek bir kadını cinsel nesne olarak görmekten asla vazgeçmiyor; bir
şişme bebekten nispeten daha iyi, kanlı canlı bir muadil. Böyle bir
muadilin kılığına bürünüp bu rolü üstlenirken yalnızca acı
çekmekteydim. Yüzümü lateks bir bedene iliştirmek sadece bu muadillik
hissinin bir beyanı değil, aynı zamanda deneyimlenen duyguların bir
tecellisiydi. Her bebek bir erkeğin hazzı için giydirildi. Sofistike
“kılık” erkekleri bakmaya ve dokunmaya cesaretlendiriyor, bütün pozlar
açık ve cinsel ilişkiye hazır. Ancak öteki yandan, her fotoğrafta
yüzler ve ifadeleri, yalnızca kullanılmak istemeyen; aynı zamanda
saygı görmek, sevilmek, bakılmak, hayranlık duyulmak, bir nesneden
ziyade bir birey muamelesi görmek isteyen bir kadının ruhu ve duygu
dünyasının isyanı olarak tasvir edildi. Bu serinin en son ve en önemli
unsuru havası indirilmiş şişme bebeklerden -kullanılmış
konteynırlardan- oluşan bir yığını gösteren fotoğraf. Bu kısım
kadınların ve onların erkekler tarafından algılanışı temaşasının
kapanış kısmı. Artık çekici olmayan beden haşat olmuş ve hurda
yığınına atılabilir hale gelmiştir.