Diller


the Body

LISTEN

Maddi ve manevi unsurları paradoksal olarak bir araya getiren, feminen ve maskulen gövde ve ayak koleksiyonları (“Koleksiyon, VIII, IX, X, XI, XII, XIII”), dilin dışavurumcu işlevini yeniden ortaya çıkarmaktadır. Karolina Aszyk'in son birkaç yılda edindiği kavrayışları sonucu antinomiyi işlerinden mahrum bıraktığı sonucuna varmakta mümkün. Platonik felsefe geleneğinden bilinen antinomi, Türkçe diğer karşılığıyla çatışkı, burada karşımıza; fiziksellik, maneviyat, paradoksallık ve belirsizlik kavramları üzerinden çıkıyor. Sanatçı, eserleriyle doğrudan bağlantılı olan yorumunda şöyle belirtmekte: "Fiziksellik yoluyla maddi ve manevi ögelerin karşılaşması benim sanat anlayışım için büyük önem taşımakta. Bunun sebebi ise kişisel tecrübelerimden kaynaklanıyor. Maddeler, duyular ve bedenin dünyası aracılığıyla ruhsal dünyaya geçiş sağlayabiliyor olduğumdan hiç şüphem yok."