Diller


Tarih Semineri: Azmi Özcan (Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü)

LISTEN

Sabancı Üniversitesi

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih Semineri

 

18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Osmanlı Düşüncesinde Hilâfet Meselesi

Prof. Dr. Azmi Özcan

(Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü)

Özet

Hilâfet kurumu İslam tarihinde gerek dini ve gerekse siyasi bakımdan büyük öneme sahip olmuştur. Osmanlılarda halifeliğin ne zaman önem kazandığı tartışmalı bir konu olmasına karşın 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan itibaren uluslararası bir anlam kazandığı söylenebilir. Konuşmanın konusu 18.yüzyılın ortalarından başlayarak Osmanlı Devleti'nin hilâfet kurumunu işlevselleştirmesinin iç ve dış siyasi nedenleri, ve bu sürecin 19. ve 20.yüzyıl başlarına değin geçirdiği evrim üzerinde yoğunlaşacaktır. 

 

06 Mart 2008 (Perşembe)

14:00-15:30

SSBF G043