Diller


"BIRAKILMIŞ"

LISTEN

Mekan ve nesneler, bir toplumun ya da bireyin hafıza yaratıcısı ve koruyucusu olabilir. Mekan-nesne ile hafıza arasındaki girift ilişkiyi ele alan Pierre Nora, hafızanın mekansal olarak kurulduğuna dikkat çeker. Hafıza mekanları kişisel ya da toplumsal, özel ya da kamusal olsun yıkılmış, talan edilmiş, terkedilmiş, unutulmuş ya da bırakılmış mekanlarda geride kalan fiziksel nesnelerin ortak simgesel belleği tetiklediği açıktır. Bağlantılar var olduğu sürece hatırlamak olasıdır, artık var olmayan bir yerden veya nesneden yansıyan çağrışım, yitirilmiş olana, geride bırakılmış olana dair zihinsel bir yürüyüşe olanak verir.

Desen, fotoğraf, video ile nesne ve mekan düzenlemeleri seçkisinden oluşan "Bırakılmış" başlığındaki sergi, her bir sanatçının kişisel sanat pratiğinde dikkatini verdiği yitirilmiş bir geçmişe odaklanıyor. Gökçen Ataman, Gümüş Özdeş, Fadime Aygün, Onur Gürkan, Özden Demir ve Seydi Murat Koç’un aynı anda hem birbirinden farklı hem de ortak kesişmelere sahip pratiklerine ait üretimlerini bir araya getirirken, bu yıkım çağında sanatçılar, bırakılmış mekanlar, nesneler, insanlar ve durumlar arasında bir iz, bir işaret, bir bellek kırıntısı arıyor.