Diller


Tarih Semineri: Cüneyd Okay (İTÜ Toplum ve İnsan Bilimleri Bölümü)

LISTEN

Sabancı Üniversitesi

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih Konuşmacılar Serisi

 

Doç.Dr.Cüneyd Okay

(İnsan ve Toplum Bilimler Bölümü,

İstanbul Teknik Üniversitesi)

 

Türkiye'de Çocuk Tarihi: Tesbitler ve Öneriler

 

Yer: YBF G062

Tarih: 4 Aralık 2007 (Salı)

Saat: 14:30