Diller


Barışta ve Savaşta Kadına Şiddetle Mücadele

LISTEN

"Barışta ve Savaşta Kadına Şiddetle Mücadele"

Konuşmacı: Prof. Dr. Yakın Ertürk

(ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi; BM Kadına Yönelik Şiddet Eski Özel Raportörü)

Yer: Sinema Salonu Saat: 12.40

Tarih: 15 Ekim 2015

 Konuşma Türkçe olacaktır. İngilizce-Türkçe soru cevap olacaktır.

 

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu tarafından düzenlenen etkinlikte, ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yakın Ertürk kadına karşı şiddet konusunu savaş ve barış düzleminde ele alıp tartışmaya sunacaktır.

İnsan hakları ihlali olarak kadına yönelik şiddet 

Yakın Ertürk

Yirminci Yüzyılın son çeyreğinde çeşitlenen insan hakkı mücadeleleri ana akım insan hakları sisteminin sorgulanmasına ve kapsamının genişlemesine neden olmuştur. Bu sürecin en etkili aktörlerinden biri küresel kadın hareketidir. Kadınların ısrarlı mücadeleleri sonucu kadına şiddet olgusunun 1993 Viyana İnsan Hakları Konferansında bir insan hakkı ihlali olarak resmen kabul edilmesi ise uluslararası kadın-erkek eşitliği ve kadın hakları rejimine ivme kazandırmış ve kadınların hak mücadelelerini güçlendirmiştir. Bu bağlamda,  özellikle kadın, barış ve çatışma alanında bilgi birikimi ve siyasa oluşumunda kayda değer gelişmeler yaşanmıştır. Ancak, feminist perspektif açısından barış-çatışma ikileminin kadınlar için ne derece anlam taşıdığı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Sınır Tanımayan Şiddet adlı kitabımda farklı boyutlarıyla ele aldığım bu konuları  ve 15 Ekim, 2015 tarihinde Sabancı Üniversitesi, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Forum’unda yapacağımız söyleşide tartışmaya açmayı ümit ediyorum.

 

Yakın Ertürk kimdir?

Prof. Ertürk, iki dönem arka arkaya Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörlüğü görevini üstlenmiştir. Uzun yılları kapsayan bu görev süresince, tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerde meydana gelen kadına yönelik şiddet vakaları, onların takibi ve üzerine gidilmesi amacıyla kayda geçirilmesi, Prof. Ertürk’ün bu küresel sorumluluğunun temelini oluşturmuştur. Prof. Ertürk’ün "Sınır Tanımayan Şiddet" başlıklı kitabı Nisan 2015'te Metis Yayınları'ndan çıkmıştır.

Kitap Hakkında:

Uzun yıllar Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörlüğü görevinde bulunan Yakın Ertürk, farklı ülkelerdeki saha tecrübesini te-mel alarak, hem düzey hem yayılım olarak sınır tanımaksızın küresel bir olgu haline gelen kadına yönelik şiddetin geniş kapsamlı bir analizini yapıyor. Görüyoruz ki İsveç'ten Kongo'ya, Guatemala'dan İşgal Altındaki Filistin Toprakları'na, batı doğu, kuzey güney dinlemeden bütün ülkeleri kateden kadına yönelik şiddeti kültüralist açıklamalarla ele almak mümkün değil, tersine birçok durumda kültürcü özcülük bu şiddetin doğrudan suç ortağı.
Dünya kadınlarının küresel bir güce dönüşen hak mücadelelerinin nasıl uluslararası bir kadın hakları hukuku oluşturduğunu, uygulamalarda neyin başarılıp neyin başarılamadığını, kazanımları ve eksiklikleri, süregiden kuramsal tartışmaları ele aldığı gibi, üstesinden gelinmesi gereken sorunlara da odaklanan kitabın hem yeni kuşak feministlerin mücadelesi için, hem sosyal bilimciler için paha biçilmez bir kaynak niteliği taşıdığını düşünüyoruz.
İnsan hakları evde başlamalı — sokakta, okulda, poliste, mahkeme salonlarında, işyerinde devam etmeli...