Diller


Old and New Questions about the Late Introduction of Ottoman Printing

LISTEN

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih Konuşmacıları Serisi

 

Dr. Orlin Sabev

(Bulgaristan Bilimler Akademisi, Sofya)

"In Search of Lost Time in Waiting for Godot: Old and New Questions about the 'Late' Introduction of
Ottoman-Turkish printing"
Yer: SSBF G022
Tarih: 3 Mayıs 2007 (Perşembe)
14:00-15:30 
Marcel Proust ve Samuel Beckett'in tanınmış eserlerinin başlıkları bize Osmanlıların matbaacılıklarının gelişmesini beklerken gerçekten zaman kaybedip etmediklerine ilişkin mecazi anlamda sağlam bir temel sunmaktadır. Bu bağlamda sunuşun amacı şimdiye değin ihmal edilmiş veya görmezlikten gelinmiş bazı meseleleri gündeme getirmektir. Örneğin,
Osmanlı-Türk matbaacılığının neden bu kadar geç ortaya çıktığını sormak yerine neden özellikle 18.yüzyılın ilk yarısında ortaya çıktığını sormak gibi. Ya da Osmanlı matbaacılığının eksikliklerini ele almak yerine birçok bakımdan başarılı olduğu noktaları irdelemek gibi.