Diller


Konuşma | Tim Edwards - Batı'nın Vaadi

LISTEN

 

 

 

 
   
  

“Erkekliğin” değişen doğası, anlamları ve potansiyel sonuçları son yıllarda bir mesele haline geldi. Genel olarak toplumsal inşası kabul edilmiş olsa da yeni ve görünüşte daha narsist ya da “kadınsılaşmış” erkekliklerin yükselişinin yorumlanması, bu erkekliklerin köklerinde ya da etkilerinde bir uzlaşmaya pek yardımcı olamadı. Bu sunum bu meselelere film ve bakış üzerinden yeni bir perspektif sağlayacak. Laura Mulvey’nin görsel hazzın cinsiyetlendirilmesi üzerine yaptığı çığır açıcı çalışmaya yeterince meydan okunmadı fakat özellikle Paul Willemen’ın çalışmaları ışığında ve sosyolojik olarak arzu ve özdeşleşmeye bağlı olarak farklılaşan özne pozisyonlarına bakarak bu çalışmanın yeniden sorgulanması için hala bir alan var. Bunu üç bölüme ayıracağım:

  1. Bakış üzerine hâlihazırda var olan çalışmaların özellikle farklılaşan arzu kalıpları ve özdeşleşmelere nasıl uygulanabileceği açısından eleştirel tartışması. Mesela, daha kadınsı özdeşleşmeleri olan fakat eşcinsel arzulu bir gey erkek; erkekleri, kadınları ya da bu iki cinsiyeti bakışın cinsel objesi olarak sunan bir imgelemi nasıl “okuyabilir”? Ve Willemen’in dördüncü görüşü bunu nasıl etkileyebilir?
  2. Arzunun, özdeşleşmenin, farklılaşan özne pozisyonlarının ve bakışın daha detaylı anlatılması ve incelenmesi için bazı önemli örneklerin, özellikle Ryan Gosling’in Nicholas Winding Refn ile yaptığı işleri gözden geçirmek.
  3. Daha geniş toplumsal ve cinsel siyaset belirtilerini ve bu süreçlerin bizim erkeklikleri anlamamıza etkilerini gözden geçirmek.

Benim buradaki temel iddiam, her şey sabitlenmiş olmasa da bunların batı endişelerine dayandırılan batılı meseleler oluşu ve film medyumunun egemen batılı erkekliklerin değişen içeriğine dair çok daha geniş meseleleri aksettirdiği ve bunları çözümlemeye teşebbüs ettiği. Benzer şekilde, sinemadaki bakış da dışarıdaki erkeklerin bakışı ve arasında konumlanıyor.

 
   
 

Tim Edwards, İngiltere’de University of Leicester’da kıdemli okutman. Cinsellik siyaseti, erkeklikler, kimlikler, tüketim kültürü ve moda alanlarında araştırma yaptı, ders verdi ve uluslararası yayınlar yaptı. Bazı yayınları: Erotics & Politics (Routledge, 1994), Men in the Mirror (Cassell, 1997), ve Cultures of Masculinity (Routledge, 2006). Edwards şu anda paranın anlamları üzerine çalışıyor, Sage için cinsellik siyaseti üzerine bir kitap hazırlıyor ve internet flört kültürü üzerine araştırma yapıyor.

 
   
  *Simültane çeviri yapılacaktır.