Diller


VIVO - Kasa Galeri

LISTEN

Sanatçılar, Ahmet Doğu İpek, Erinç Seymen ve Kerem Ozan Bayraktar’ın kolektif tasarıları sonucunda ortaya çıkan ve KASA’yı anı, ölüm, yas ve yaşam olguları etrafında ele alan VİVO başlıklı sergi, 1 Nisan’dan itibaren yeniden kurgulanan mekanda izleyicileri bekliyor.

Latince “Yaşıyorum” anlamına gelen Vivo başlığını, Gustav Meyrink’in “J. H. Obereit'ın Zaman Sülüklerini Ziyareti” isimli öyküsünde geçen bir mezar taşından ödünç alan sergi, Kasa Galeri’nin üç odasına yayılan mekan düzenlemesinden oluşuyor. Serginin ortak temeli, sanatçıların kolektif tasarıları sonucunda mekanın zeminine yapılan müdahaleden meydana geliyor. Çalışmayı, Erinç Seymen’in Londra’daki bir mezarlık üzerine yaptığı araştırmalardan ortaya çıkan resmi ile Kerem Ozan Bayraktar’ın ve Ahmet Doğu İpek’in gündelik mobilyaları referans aldıkları nesne düzenlemeleri tamamlıyor. Çalışmanın çıkış noktası sergi mekanının bulunduğu konum ve tarihsel belleği. Bu anlamda, “kasa”yı anı, ölüm, yas ve yaşam olguları etrafında ele alan sergi, fiziksel ve psikolojik tahribatın yaşam alanları üzerinde bıraktığı izler üzerinden mekanı sembolik olarak yeniden kurguluyor.

Doğrudan doğruya uzamın içinde işleyen Vivo, galeri tipi bir temsilden özellikle uzak duruyor ve çalışmaların hepsinin bir bütün oluşturduğu, birbirleriyle birebir ilişki içine girdiği, yeniden üretime dayanan bir yöntem seçiyor. Aynı gizi paylaşan bu içtenlikli imgeler, nesneleri saklayan bir nesne olarak “kasa”nın içinde kendi özerk alanlarını kurarken, aynı zamanda bütüncül bir okuma öneriyor.
Vivo, 1 Nisan – 24 Mayıs tarihleri arasında KASA’da izlenebilir.