Diller


Islamicizing Policies in the Ilkhanate, Juvayni and Ibn Bibi's History

LISTEN

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih Konuşmacıları Serisi 

 

 

Islamicizing Policies in the Ilkhanate and Juvayni's Patronage of Ibn Bibi's Rum Seljuks Dynastic History 

Sara Nur Yıldız
(İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü)

 

5 Nisan 2007 (Salı)

14:00-15:30

SSBF G022