Diller


ISType Mono Seminerleri #3

LISTEN
ISType Mono Seminerleri #3
Ortak bir yazıtipi tarafından bölünmek
ISType Mono konuşmalarının üçüncüsünü gerçekleştiriyor. Dublin Teknoloji Enstitü’sünden Mary Ann Bolger ve Clare Bell’in konuşmalarının başlığı: “Ortak bir yazıtipi tarafından bölünmek”.
Aynı yazıtipi farklı kimlikler:
Hem Kuzey İrlanda’ya hem de İrlanda Cumhuriyeti'ne özgü İrlanda dili, İrlanda ulusal kimliğini oluşturan temel unsurdur. Ancak bu dilin görsel ifadesinin üstünde pek durulmamıştır. Clare ile Mary Ann bir dilin görsel ifadesinin iki kimlik arasında nasıl tercüme edildiğini, tipografinin mitlerin aktarılmasında, dini ve kültürel farklılıkların belirtilmesinde yüklendiği sembolik işlevi inceleyecekler.
19 Aralık, saat 19:00’da SALT Galata’da yapılacak konuşmaya davetlisiniz. Katılım ücretsizdir. 
Daha fazla bilgi için www.istype.com