Diller


Cengiz ve Ahfadı Zamanında Moğol Veraset Düzeni

LISTEN

SSBF Tarih Programı Konuşmacılar Serisi

 

Prof. Dr.İsenbike Togan

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü)  

"Cengiz ve Ahfadı Zamanında Moğol Veraset Düzeni" 

Yer: SSBF G022
Gün:  8 Mart 2007 Perşembe
Saat: 13:40-15:30

 

Sakıp Sabancı Müzesi'nde devam etmekte olan Cengiz Han ve Mirasçıları sergisi çerçevesinde Prof. Dr. İsenbike Togan Moğol İmparatorluğu'nun bir siyasal oluşum olarak belirginleştiği 1206 sonrasından 14.yüzyıl ortalarına değin Moğol kağanlarının tahta geçiş usulleri ve Moğol veraset düzeninin imparatorluğun sürekliliği açısından yarattığı sorunları ele alacaktır.