Diller


Altaylardan Urallara: Boylar, Diller ve Kültürler

LISTEN

Tarih Programı Konuşmacılar Serisi

Altaylardan Urallara: Boylar, Diller ve Kültürler 

Konuşmacı:  S.Akşin Somel

22 Şubat 2007

13:40-15:30

Yer: SSBF G022 

Sakıp Sabancı Müzesi'nde sergilenmekte olan Cengiz Han ve Mirasçıları. Büyük Moğol İmparatorluğu sergisine eşlik eden konuşma serisinin ikincisi Sabancı Üniversitesi Tarih Programı öğretim üyesi S.Akşin Somel tarafından yapılacaktır. Konuşmacı Mançurya'dan Macaristan içlerine uzanan Avrasya coğrafyasında yazılı en eski kaynaklardan başlayarak yakın çağlara değin dillerin, kültürlerin ve siyasi oluşumların gelişimini ve evrimleşmesini irdeleyecektir.