Diller


Erken Dönem Osmanlı Kroniklerinde Orta Asya Türk Tarihi Algısı

LISTEN

Tarih Programı Konuşmacılar Serisi

Erken Dönem Osmanlı Kroniklerinde Orta Asya Türk Tarihi Algısı 

Konuşmacı: Y.Hakan Erdem

15 Şubat 2007

13:40-15:30

Yer: SSBF G022 

Sakıp Sabancı Müzesi'nde sergilenmekte olan Cengiz Han ve Mirasçıları. Büyük Moğol İmparatorluğu sergisine eşlik eden konuşma serisinin birincisi Sabancı Üniversitesi Tarih Programı öğretim üyesi Y.Hakan Erdem tarafından yapılacaktır. Sunumun konusu Osmanlı Devleti'nin ortaya çıktığı erken dönemlerden başlayarak imparatorluğun şekil kazandığı zamana değin Osmanlı kroniklerinde Orta Asya'nın ve eski Türk tarihinin nasıl algılandığı ve anlaşıldığı olacak.