Diller


A Summer High School Students Exhibit.

LISTEN

İnsan, Şehir ve Doğa:

İnsanın bencil geni bizleri hep en önde tutmaktadır ve bunu maddi gereksinlerimiz ve aşırı günlük tüketimimiz takip eder. İnsan popülasyonu ve kentleşmenin hızlıca yayılması doğayı alı koymakta. Kendimizi, yaşadığımız alanın - Evrenin - bir parçası olarak görmemize ihtiyacımız var. Diğer bir deyişle, aslında ne kadar önemsiz ve cılız olduğumuzu fark edebilmeli.

Fotoğraftan Video’ya Sanatsal Pratik dersinde lise öğrencileri görmeyi, gözlemleyebilmeyi ve insan, şehir ve doğa hakkında fikirler yaratma yollarını öğreniyorlar. Öğrenciler, fotoğraf ve video aracılığıyla yaratıcı ve eleştirel düşünme yöntemlerinin ve insanın, kentselliğin, doğanın çevremizdeki rolünün farkına varmaktalar.

Öğrencilerin kültürel birikimleri figür çizmi ve animasyonu dersindeki çalışmalarında büyük rol oynamakta. Çizim dersi öğrencileri, kendi anılarını oyuncuya aktarıp, oyuncunun performansını kendi çizimleriyle betimlemekteler. Oyuncunun, öğrencilerin anılarına kendi yorumunu da katması, öğrenciler için beden dilini ve yüz mimiklerini çalışma imkanı sunuyor.


Fotoğraf: Ayça Düzgüner.

Fotoğraf: Ege Şafak ve Doğukan Sunar.

Fotoğraf: Emin Berker.