Diller


Bir Emek ve Devrim Opreası

LISTEN

 

Bir Emek ve Devrim Operası, kahramanca, devrimci ve işbirlikçi jestlerin ikonografisi üzerinden seçilen yapıtları bir araya getiriyor. Sergi, duyguları işe karıştırmayan gerçekçi bir bakışla hem günümüzdeki hem de geçmişteki kolektif hareketi ve onun anlatım biçimlerini ele alıyor.

Sergilenen yapıtlar bizi saran sosyoekonomik gerçekliklerin değişimine ve yeniden tasarlanmasına duyduğumuz ihtiyacı hatırlatıyor. Değişimin köşe taşı olarak kolektif hareket önerilirken, provoke edici bir biçimde “erdemiyle kendini hakikatin meşru temeli olarak gören; kendini yanlış biçimde ama ısrarla bireysel olarak tanımlayan bir toplumun hezeyanlarına itaat eden” [1] birey sorgulanıyor.

Sergide aynı zamanda kolektif hareketin çeşitli risklerine de işaret ediliyor: kökenin, kimliğin, otonominin ve kişisel özgürlüğün yitirilmesi... Ütopya ve karşı ütopya arasında muğlak bir denge yaratan yapıtların her biri, güçlü edimsel nitelikleri sayesinde açıklanmaya gerek duymadan kendilerini anlaşılır kılıyor.

Bir Emek ve Devrim Operası, Bill Balaskas, Paolo Cirio, Revital Cohen & Tuur van Baalen, Felix Gmelin ve Taus Makhacheva’nın çalışmalarına yer veriyor. Küratörlüğünü Lanfranco Aceti ve Susanne Jaschko’nun üstlendiği sergi, 26 Haziran – 30 Temmuz 2014 tarihleri arasında Kasa Galeri’de ziyaret edilebilir.

 

Baş Küratörler: Lanfranco Aceti ve Susanne Jaschko.

Sergi Yöneticisi: Çağlar Çetin.

Sergi tarihleri: 26 Haziran – 30 Temmuz, 2014.

Adres: Kasa Galeri Bankalar Cad. No: 2, Karaköy, Istanbul.

Ziyaret saatleri: 10:00 – 17:00 (Pazar hariç).

 

[1] Theodor W. Adorno, Hegel: Three Studies, çev. Shierry Weber Nicholsen (Cambridge, MA: MIT Press, 1993), 63.