Diller


Michael Bishop'un kişisel sergisi: Şüpheli Açıklamalar, Galeri Nev'de...

LISTEN

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesii Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programı misafir Öğretim Üyeleri'nden Michael Bishop’un İstanbul’daki ilk solo sergisi “Şüpheli Açıklamalar” 9 Mayıs’ta Galeri Nev İstanbul’da açılıyor. Bishop’un toz kaplamalı metal işleri ve keçe üzerine basılmış fotoğrafları, galeri mekanını dil ve nesneler arasındaki gizli çağrışımların sergilendiği bir sahneye dönüştürüyor.

Bishop’un ürettiği nesneler, yüzeyleri yansımalara ve yerçekimine direnirken, kendilerine has bir varoluş hissi uyandırır. Bishop’un nesnelerindeki bulanık ağırlık duygusu, mekana belirsizleştirilmiş bir maddesellik tasavvuru yayar. Yüzeylerin ışığı soğuruşu nesneleri kendi kendilerine yeten formlara dönüştür ve onlara içedönük bir his verir. Formların galeri mekanında çoklu eksenler üzerinde düzenlenişi dağınıklığına rağmen ahengini koruyan dilbilimsel bir yapıyı andırır. Formlara ilişkin sembolik çağrışımlar çoklu söylemlere zemin hazırlamak üzere katı cisim ve boşluğun iki eşit parçaya ayrılmış gibi göründüğü bir sahnenin üzerinde dolaşıp dururlar. İzleyicinin bu sahnedeki bulunma hali, cisim ve boşluk arasında ancak arabuluculuk işlevi görebilir.

Bishop’un eserlerinde yazılı ve sözlü dil arasındaki keskin ayrılık ifade ve etki arasındaki bağ üzerine düşünmeye davet eder. Kaynağı belirsiz metinlerden yapılan alıntılar ve metinlerde kullanılan birinci tekil şahıs anlatımı öznellikle ilgili soruları da beraberinde getirir. Otorite ve özne arasındaki gerilim bu sorgulamanın çerçevesini belirler. Değişik formlardaki bebek kafaları heykeli bozarken büst geleneğini de hicveder. Fotoğraf baskılarına gömülü metinlerden birinde yer alan “siyah ve kahverengi” göndermesi sanatçının boşaltarak yerine galeri mekanındaki tefekkürle doldurmak istediği politik atmosfere dair ipuçlarını da içerir; bu mekan ziyaret edilebilen ancak ait olunamayan bir mekandır.

Sayı sayma eylemi Bishop’un eserlerine farklı kanallardan sızarak izleyicilere önerdiği davetle paralel bir ritim duygusu yaratır. Fotoğrafa gömülü vakit (“Timing” çalışmasında İstanbul ezan saatleri) ve tükenen vakit (“Counting Trees’deki kül yığını) zamanın farklı görünüşlerini aktarır. Bishop bu görünüşlere saplanıp kalmaktansa onların aralarında boşluklar yaratır. Tekrara dayalı sayı sayma eylemine yönelik çağrı Bishop’un eserlerinde hem fiziksel olarak mevcuttur hem de sesle kendini duyurur. Sergideki ısrarcı ritim soğuk bir dinginlik ve terkedilmişlik duygusuyla el ele yürür.

 

Michael Bishop Kaliforniya’da yaşıyor ve çalışıyor; California State University, Chico’da profesörlük görevini yürütmeye devam eden Bishop akademik çalışmalarının yanı sıra stüdyo pratiğini de sürdürüyor. Sanatçı 1986’dan beri çeşitli üniversitelerde ziyaretçi öğretim görevlisi olarak bulunmuş. Akademik çalışmaları ve stüdyo pratiği ile ilgili aldığı ödüller arasında Fullbright Scholarship, Arts & Industry Residency, Kurtz GmbH, Wertheim, Germany ve California Arts Council Artist Fellowship Award For The Visual Arts yer alıyor.  Bishop’un eserleri Karstadt GmbH, (Essen) Triton Museum of Art (Santa Clara) ve John Michael Kohler Art Center (Wisconsin) gibi koleksiyonlarda yer alıyor.