Diller


Olga Kisseleva'dan Zaman Paradır

LISTEN

Zaman Paradır ve Para Zamandır, Olga Kisseleva'nın Kasa Galeri ve Museum of Contemporary Cuts için hazırladığı iki yeni sergi. Fiziksel ve çevrimiçi alanlarda eşzamanlı olarak gerçekleşen bu iki sergi, zaman ve para kavramları üzerinden süregiden bir diyalog kuruyor.

Kasa Galeri'deki Zaman Paradır sergisi, zamanın parasallaştırılmasını analiz ediyor. Kisseleva zamanı değersiz bir kişisel mülkiyet olarak değil de değiş tokuşu yapılabilir bir obje olarak ele alıyor. Farklı araçlar – video, enstalasyon, performans – arasında geçiş yapan sanatçı, yapıtlarında, parasallaştırmak için zamanımızdan vazgeçerek oynadığımız rolü sorguluyor.

Kisseleva'nın sanat eserlerinde karşımıza sömürü ve istismarın manzarası çıkıyor; bir yandan da, zaman, kaynakların yok olduğu sinyalini veriyor. Kaynakları tüketmek için kalan zaman, bu kaynakların tahsis edilmesiyle doğrudan bağlantılı. Tüketim anlık – gelecekteki zaman (henüz varolmamış olan zaman) ise çoktan tüketilmiş. Bu manzarada, insanlığın kendisi "tüketim ürünü" haline dönüşmüş. Gittikçe hızlanan insan etkileşimleri içerisinde, insanlığın zamanı elinden alınmış ve bu zaman yeniden yapılandırılmış, post-kapitalist sömürgedeki meta-data çerçevelerinde yeniden tanımlanmış durumda.

 

Baş Küratör: Lanfranco Aceti.

Etkinlik Yöneticisi: Çağlar Çetin.

Sergi tarihleri: 9 Mayıs – 7 Haziran, 2014.

Adres: Kasa Galeri Bankalar Cad. No: 2, Karaköy, Istanbul.

Ziyaret saatleri: 10:00 – 17:00 (Pazar hariç).

 

Kasa Galeri’yi web’de takip edin:

Websitesi: //kasagaleri.sabanciuniv.edu

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Kasa-Galeri/77695156678

Twitter: //www.twitter.com/kasagaleri