Diller


Siyaset Bilimi Seminer Serisi: Ali Çarkoğlu-Ersin Kalaycıoğlu- Sabancı Ü

Dinle

Sabancı Üniversitesi


Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi Seminer Serisi



Türkiye'de Dindarlık - Uluslararası Bir Karşılaştırma



 Ali Çarkoğlu &  Ersin Kalaycıoğlu 


Sabancı Üniversitesi



10 Kasım 2009, Salı

13:00 - 15:00

SSBF 2023