Diller


Diyalog Geliştirmek İçin İstanbul'da Kadın Hakları Konferansı

LISTEN

"Türkiye Kadınlarının Sesleri:

Namusu Yeniden Tanımlamak ve Türkiye Devleti'nden Adalet Talebinde Bulunmak"

Belgesel Film Gösterimi ve Söyleşi


Ayşe Gül Altınay, Sabancı Üniversitesi

Maside Ocak, Cumartesi Anneleri

Meltem Ahıska, Boğaziçi Üniversitesi


Cumartesi, 28 Eylül 2013

14:00-16:00

Minerva Palas, Karaköy

 

*Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu ve Women's Voices Now ortak etkinliğidir.
*Etkinlik dili Türkçedir. 

 

 

Diyalog Geliştirmek İçin İstanbul'da Kadın Hakları Konferansı

 Los Angeles merkezli bir sivil toplum örgütü olan Women's Voices Now (WVN), Orta Doğu’da kadın sorunları hakkında bilinç kazandırmak üzere başlatmış olduğu Küresel Tur'un bir parçası olarak, İstanbul'da 25 ve 28 Eylül tarihlerinde, sırasıyla Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü ve Sabancı Üniversitesi’nin Karaköy’deki Minerva Palas'ta iki günlük halka açık ve ücretsiz bir konferans dizisi düzenleyecektir. Konferanslar Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa, Yrd. Doç. Dr.Aylin Akpınar ve Dr. Zeynep Beşpınar, Prof. Dr. Meltem Ahıska, Ayşe Gül Altınay ve Cumartesi Anneleri İnisiyatifi gibi Türkiye'de Kadın Çalışmaları konusunda önde gelen akademisyen ve aktivistler tarafından verilecektir. Konuşmaların öncesinde " Sabah" ve "Cumartesi Anneleri" adlı iki kısa film gösterimi yapılacaktır.

İstanbul'daki konferans, Türkiye Kadınlarının Sesleri, Marmara Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyetler ve Kadın Çalışmaları Forumu ve Cumartesi Anneleri ile işbirliği içinde, "namusu yeniden tanımlamak ve Türkiye Devleti'nden adalet talebinde bulunmak" temaları üzerine odaklanacaktır. WVN aynı zamanda yerel STK'lar ile buluşma organize edecek ve iki konferans günü arasında bir kokteyl resepsiyonu verecektir. 

WVN, 2013 dünya turuna, 2011 senesinde düzenlediğilk film festivali olan "Müslüman Dünyasından Kadınların Sesleri"negönderilen filmler üzerine Kudüs'te yerel tartışmalar geliştirerek başlamıştır. Bunu takiben İsrail, Batı Şeria ve Fas'ta organizasyonlar düzenlemiştir. WVN'nin İstanbul'daki konferansında 2011'de düzenlenen festivalden iki film sunulacaktır, üç konuşma verilecektir ve her iki gün de panel tartışması yer alacaktır. WVN Direktörü Heidi Basch-Harod şunları söylüyor: ''Bu filmleri, kadınları etkileyen önemli faktörleri konuşmak için kullanacağız, mesela vatandaşın rolü ve namus konsepti--bunları kim tanımlıyor, bu nasıl kadın/erkek ilişkilerini ve toplumun gelişmesini etkiliyor, vb.."

Women's Voices Now Hakkında

Women's Voices Now kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak çoğunluğu Müslüman olan toplumlarda, film ve tartışmalar aracılığıyla kadınları ifade özgürlüğüne teşvik ederek onları güçlendirmeyi hedefler. "Bizim istediğimiz kamusal alanda çalışan ve değişim yaratan kadınlar ve değişim yaratma potansiyeli taşıyan kadınlar arasında bir bağlantı noktası kurmak. Biz kadınların tanışmalarını ve birbirlerine iyi örnek olmalarını, kızlarını ve oğullarını iyi eğiterek kadınları karar verme ve karar alma pozisyonlarına layık görmelerini istiyoruz." diyor Basch-Harod. WVN bağımsız kısa film festivalleri, kadınların gündelik hayat ve mücadelelerini resmederek ve filmlerde sunulan temalar üzerinde panel tartışmaları oluşturarak, kadınların kendilerinin savunucuları olmaları, bağlantı ve diyalog kurmaları için bir plartform oluşturuyor. 

Küresel Tur'un İstanbul ayağında gösterilecek olan "Sabah" filmi Türkiye'de gerçekleşen namus cinyayetlerini konu alır, dokuz film festivalinde ödül alan ve WVN'nin 2010 festivalinde şeref ödülüne layık görülen film hem ABD Kongre üyeleri ve daha sonra Birleşik Milletler Kadın Gelişimi Fonu (UNIFEM)  üyelerine izletilmiştir.