Diller


Ulusaşırı Bağlamda Cinsel Vatandaşlık ve Üreme Hakkı Talepleri

LISTEN

Konuşmada geylerin ve heteroseksüel çiftlerin, uluslararası ticari taşıyıcı anneliği
savunma yoluyla cinsel vatandaşlık hak talebine getirdikleri çelişkiler tartışılacaktır. Ulusaşırı ticari taşıyıcı anneliğin sorunlarını postkolonyal feminist bir bakışla ele alarak cinsel vatandaşlık ve üreme haklarına dair sosyal bağlamda eşit bir yaklaşımın olasılıkları ve de sınırları tartışılacaktır. Aktivistler
cinsel vatandaşlık  taleplerini nasıl çerçevelendirmektedir ve de bu taleplerin sonuçları nelerdir?  Bedenleri üzerinde hak talep edilen taşıyıcı anneler bu taleplerde bulunanlardan daha az imkanlara ve dolayısıyla da seçeneğe sahip olduğunda bu karmaşık kolonyal ve kapitalist taleplerden ne anlamalıyız
sorularına cevaplar aranacaktır.