Haberler


Batı Felsefesinin Temel Metinleri

LISTEN
PHIL 201 Batı Felsefesinin Temel Metinleri
Bu ders Plato, Aristo, Descartes, Locke, Hume, Kant ve Nietzsche gibi Batı felsefe geleneğinin öne çıkan felsefecilerinin bilgi kuramı, etik, ve zihin felsefesi metinlerini inceleyecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -