Haberler


İkinci Dünya Savaşından Bu Yana Orta Doğu'nun Ekonomik Tarihi

LISTEN
HIST 438 İkinci Dünya Savaşından Bu Yana Orta Doğu'nun Ekonomik Tarihi
İkinci Dünya Savaşından günümüze kadar olan dönemde, Orta Doğu'daki ekonomik büyüme ve dönüşüm süreçlerine toplu, eleştirel bir bakış. İncelenecek ülkeler arasında, Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, Arap Yarımadası'ndaki Arap devletleri, İran ve Türkiye yer alıyor.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 202 Minimum Grade of D
Corequisite : -