Haberler


Course

LISTEN
VA 599 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi Select Term:
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, çalışmalarının ikinci yılında gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma veya sergi / tasarım projesi hazırlama süreçlerini içerir.
SU Credits : 0
ECTS Credit : 35
Prerequisite : -
Corequisite : -