Languages


Dicle Koğacıoğlu Article Award and Student Conference 2012

LISTEN

Dicle Koğacıoğlu Article Award and Student Conference 2012

 15 December 2012, Sabancı University Minerva Han, Bankalar Caddesi No:2 Karaköy

15.00- 16.30 

Discussant:Ayşe Gül Altınay

Beril Türkoğlu (Ortadoğu Teknik University)

Fay Hattındaki Erkeklikler: Çalışma ve İşsizlik Ekseninde Erkekliğe Bakış


Seher Kırbaş Canikoğlu (Ankara University)

Feminist Bir Perspektifle Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Saldırı Suçu


Nacide Berber (İstanbul University)

Özel Sektörde Yönetici Kadınların Cinsiyet Kimliği ve Feminizm Algısı


16.30- 17.30 Award ceremony