Languages


Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu Konuşmaları: Sevil Sümer

LISTEN

Sevil Sümer

Bergen Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Stein Rokkan Center, Kıdemli Araştırmacı

Toplumsal Cinsiyet, Kadın Hareketi ve Yurttaşlık: Bir AB Projesi

www.femcit.org


21 Ekim 2011, Cuma

Saat: 16.00

Yer: Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi

 

Konuşma Dili Türkçe olacaktır