Languages


Iskalanmış Barış:Doğu Vilayetleri'nde Misyonerlik,Etnik Kimlik ve Devlet

Listen

"Iskalanmış Barış: Doğu Vilayetleri'nde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet 1839-1938"

Hans-Lukas Kieser - Zurich University

Discussant: Fikret Adanır


January 29, 2011 Saturday at 14:00

Cezayir Meeting Hall

Hayriye Cad. No: 12   Galatasaray,  Beyoğlu