Languages


Women Studies Symposium

LISTEN

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU

10 -11 TEMMUZ 2007

SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ

 

 

10 Temmuz 2007, Salı

09:00-09:15    Açılış 

09:15-10:30    Panel I - Kadın ve Sağlık

10:30-10:45    Kahve arası

10:45-12:00    Panel II - Türkiye’deki Kadın Yöneticiler ve Girişimciler 

12:00-13:30    Öğle Yemeği

13:30-14:45    Yuvarlak Masa - “Üniversitede Kadın Olmak”

14:45-15:00    Kahve arası

15:00-17:00    Panel III - İş Hayatında Kadınlar

18:30-22:00    Akşam Yemeği

 

 

 

11 Temmuz 2007, Çarşamba

09:00-10:30    Kapalı Oturum: “Mor Sertifika Programı”

10:30-10:45    Kahve arası

10:45-12:00   Yuvarlak Masa: “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet”

12:00-13:00    Öğle Yemeği

13:00-14:00    Panel IV -  Kadın ve Medya/Temsil

14:00-14:15    Kahve arası

14:15-15:30    Panel V - Kadın ve Hukuk

15:30-15:40   Kahve arası

15:40-17:00   Panel VI - Kadın ve Eğitim  

17:00-17:15   Genel Değerlendirme

17:15-18:15    Kapanış Kokteyli

 

Yer: Sabancı Üniversitesi

       Tuzla Kampüsü

      Yönetim Bilimleri Fakültesi 2137

 

 

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU

10 -11 TEMMUZ 2007

SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ

 

10 Temmuz

9:00 - 9:15      Açılış 

 

                        Açılış Konuşması:

 

Yrd. Doç. Dr. Hülya Adak, Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalışmalar Programı

 

9:15- 10:30     Panel I - Kadın ve Sağlık

 

Kolaylaştıran:

 

Okutman Nuray Şimşek, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü

“Göç Eden Kadınların Ruhsal Durumlarının Belirlenmesi”

 

Konuşmacılar:

 

Prof. Dr. Ayşen Bulut, İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi,  Aile Sağlığı Bölümü

“Bir Proje Sunumu: Ergenlerin Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi”

 

Prof. Dr. Himmet Karazeybek, Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

“Harran Üniversitesi’nde Yatan Hastaların Eğitim Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Faktörler”

 

Prof Dr. Meliha Atalay, Harran Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu

“Şanlıurfa İl Merkezinde Çocuk Yaşta Anne Olma Durumu: İlgili Sorunlar ve Çözüm Yolları”

 

Doç. Dr. Zeynep Şimşek, Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü

“Kadının Statüsü ve Sağlık Etkileri”

 

 

 

10:30- 10:45   Kahve arası

 

10:45- 12:00   Panel II – Türkiye’deki Kadın Yöneticiler ve Girişimciler 

 

Kolaylaştıran:

 

Doç. Dr. Dilek Çetindamar, Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Programı

 

 

Konuşmacılar

                          

Prof. Dr. Nakiye Boyacıgiller, Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi

 “Dünyada ve Türkiye’de Kadının İş Dünyasındaki Yeri: Eğitim ve Kalkınma”           

 

 Prof. Dr. Ülkü Öktem, Wharton School, Pensilvanya Üniversitesi, Operations and Information Management Departmanı

 “Kadın Girişimci Geliştirme Yolu ile Sürdürülebilir Toplum Kalkınması”

 

 

12:00- 13:30   Öğle Yemeği

                        SU Özel Yemek Yeri / Üniversite Merkezi 1089

 

13:30- 14:45   Yuvarlak Masa “Üniversitede Kadın Olmak”

                       

Kolaylaştıran:

 

Yrd. Doç. Dr. Hülya Adak, Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalışmalar Programı

 

Konuşmacılar:

 

Prof. Dr. Ayşe Soysal, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

                       

Prof. Dr. Alev Topuzoğlu, Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Matematik Programı

 

 

Yrd. Doç. Aysel Güven, Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 

14:45-15:00    Kahve arası

 

15:00-17:00    Panel III - “İş Hayatında Kadınlar”

 

                        Konuşmacılar:

 

Yrd. Doç. Dr Tijen Harcar, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

“Çalışan Kadınların İş ve Aile Hayatlarında Yaşadıkları Çatışmanın Toplumsal Sonuçları ve Bazı Çözüm Önerileri”

 

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kökkılınç Eraltuğ & Araş. Gör. Gözde Kaya, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü- İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü

“AB ve Türk İş Hukukunda Aile ve Çalışma Yaşamının Uzlaştırılması: Karşılaştırmalı Bir İnceleme”

 

Yrd. Doç. Dr. Burcu Selin Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü

“Girişimcilikte Kadın: Türkiye’de Kadın Girişimciliğinin Bir Örnek Olaya Bağlı Değerlendirilmesi”

 

Dr. İlhan Ege, Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü.

“Kadının Toplumdaki Ekonomik Konumunun Güçlendirilmesinde Mikro Kredi Uygulamaları ve Nevşehir’de Mikro Kredinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme”

 

Yrd. Doç. Dr. Sadettin Paksoy & Yrd. Doç. Dr. H. Mustafa Paksoy & Dr. Hasan Memiş, Harran Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi Gelişme Uluslararası İktisat Bölümü

“Kadınların Ekonomik Bağımsızlığında Kadın Girişimciliğinin Yeri ve Önemi”

 

 

 18:15              Akşam yemeği otobüs kalkış: YBF Otopark

 

 18:30              Akşam Yemeği: Bosphorous Restaurant, Tuzla

 

 

 

 

Yer: YBF 2137

 

 

11 Temmuz

9:00 -10:30     Kapalı Oturum:

“Mor Sertifika Programı”

 

            Kolaylaştıran:

 

Yrd. Doç Dr. Deniz Tarba Ceylan, Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 

Konuşmacı:

 

Yrd. Doç. Dr. Huriye Arıkan, Sabancı Üniversitesi, Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi

 

 

10:30-10:45    Kahve arası

 

 

10:45-12:00  Yuvarlak Masa: “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet”

 

                        Kolaylaştıran:

 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay, Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalışmalar Programı

“Antropoloji ve Toplumsal Cinsiyet”

 

Konuşmacılar:

 

Prof. Dr. Sibel Irzık, Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalışmalar Programı

“Beşeri Bilimler ve Toplumsal Cinsiyet”

 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Parla, Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalışmalar Programı

“Ulusötesi Göç ve Toplumsal Cinsiyet”

 

 

12:00-13:00    Öğle Yemeği

 

13:00-14:00   Panel IV  Kadın ve Medya/Temsil

 

                        Kolaylaştıran: 

 

Yrd. Doç. Dr. Bilge Yeşil, Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalışmalar Programı

 

                       

                        Konuşmacılar:

 

Öğr. Gör. Suat Sungur Karadeniz Teknik Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

“Tüketici Kitleler Olarak ‘Evdeki Melekler’ ve Kadın Dergileri”

 

Öğr. Gör. Songül Ercan Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dilbilim Bölümü

            “Gazete Köşe Yazılarında Dil Kullanımı: Kaçınmalar ve Cinsiyet Değişkeni”

 

Yrd. Doç Dr. Neslihan Kansu-Yetkiner, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü

“Türk Siyasetinde Cinsiyetçi Güç Paylaşımı ve Aile Metaforları: Tansu Çiller’de ‘Babanın Kızı’ ve ‘Ana’, Nimet Çubukçu’da ‘Abla-Bacı’ Metaforlarının Kullanımı”

 

14:00-14:15    Kahve arası

 

14:15-15:30    Panel V Kadın ve Hukuk

                       

                        Kolaylaştıran:

 

Yrd. Doç. Dr. Dicle Koğacıoğlu, Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalışmalar Programı

“Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk”

 

                        Konuşmacılar:

 

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Arslan Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü       “Cumhuriyet Dönemi Türk Kadınının Kazanımları, Kars-Kafkas Haklarının Korunması”

 

Yrd. Doç. Dr. Jülide Akyüz, Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

“Osmanlı Toplumunda Kadının Hukuki Hakları”

 

Arş. Gör. Nüket Evrim Aydıner Sevi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakultesi, İşletme Bölümü

“Kadının Soyadı ve Aile Adı”

 

 

15:30-15:40    Kahve arası

 

15:40-17:00    Panel VI - Kadın ve Eğitim

 

Konuşmacılar:

                       

Öğr. Gör. Zarife Şişman Karaşah Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü

“Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının ve Öğretim Gören Öğretmen Adaylarının Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi”

 

Tuba Kancı, Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi,  Toplumsal ve Siyasal Bilimler Programı

“Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet”

 

Öğr. Gör. Dilek Özer, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,  Tarım Ekonomisi Bölümü

 “Kırsal Kalkınma için Kadın Liderliği Geliştirme”

 

Neziha Aslan, Kafkas Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

“Kars’ta Çalışan Orta Öğretimdeki Bayan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyi”

 

17:00-17:15 Genel Değerlendirme

 

17:15-18:15 Kapanış Kokteyli

             

Yer: Yönetim Bilimleri Fakültesi, 2137 Girişi

 

 

 

 

 

Yer: YBF 2137