Languages


Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Tanıtımı, Konuşmacı: Muhittin Mıhçak

LISTEN

 

 

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere TBMM’ye bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuş olup, 29/3/2013 tarihi itibariyle şikayet başvuruları alınmaya başlanmıştır.

 

Kamu Baş Denetçisi: Sn. M. Nihat ÖMEROĞLU

KamuDenetçileri: Sn. Muhittin MIHÇAK, Sn. Abdullah Cengiz MAKAS, Sn. Mehmet ELKATMIŞ, Sn. Serpil ÇAKIN, Sn. Zekeriya ASLAN

 

SN. MUHİTTİN MIHÇAK

 

1945’ de doğmuş, 1967’ de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve yedek subaylığını İstanbul’ da Teğmen-Adli Subay olarak yapmış olup, hizmetleri nedeniyle takdirname almıştır.


Askerlik sonrası; İstanbul Hâkim Adaylığı, İstanbul-Beykoz Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Silopi Hâkimliği, Mut ve Silifke Ceza Hâkimliği, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adalet Komisyonu Başkanlığı, Adalet Müfettişliği, Kayseri-Ankara Devlet Güvenlik Mahkemeleri Üye Hâkimliği, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı, Yargıtay Üyeliği ve Yargıtay Ceza Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.


Yargıtay Dergisinde yayınlanan mesleki çalışmaları Daily News’ de yayınlanmış, ayrıca, “Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ve Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Suçları” adlı eseri mevcuttur.


2010 yılında Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı olarak yaş haddinden emekli olmuş, Ankara Barosuna Avukat olarak kayıtlı iken 28.11.2012 tarihinde “Kamu Denetçisi” seçilmiştir.